Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đình Huy-
dc.contributor.authorĐậu, Thế Cấp-
dc.date.accessioned2019-11-12T02:41:24Z-
dc.date.available2019-11-12T02:41:24Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5478-
dc.description154 tr.vi
dc.description.abstractXác suất - Thống kê là một môn học quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và cả một số ngành khoa học xã hội. Xác suất và Thống kê được viết theo chương trình Xác suất – Thống kê (A) và (B), được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995. Như vậy tài liệu này có thể phục vụ cho việc học tập của tất cả các đối tượng sinh viên.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectMathematical statistics--Study and teaching.vi
dc.subjectProbabilities--Study and teaching.vi
dc.subjectThống kê toán học--Học tập và giảng dạy.vi
dc.subjectXác suất--Học tập và giảng dạy.vi
dc.titleGiáo trình xác suất và thống kêvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
Khoa học Tự nhiên & Công nghệ (Natural Sciences & Technology)


  • EB_KHTN_910001848.pdf
  • TOÀN VĂN
    • Size : 81,61 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :