Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Nga-
dc.date.accessioned2022-08-05T04:10:12Z-
dc.date.available2022-08-05T04:10:12Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8708-
dc.description255 tr.vi
dc.description.abstractTài liệu “Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam” là kết quả của công trình nghiên cứu mang mã số B2011-34-02, được thực hiện bởi nhóm tác giả thuộc trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG TP.HCM trong 2 năm 2011 đến 2013. Thông qua việc nghiên cứu lý luận thực trạng về thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế, chúng tôi muốn tìm hiểu và đánh giá vai trò của thể chế trong vấn đề chất lượng tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu mạnh dạn đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thể chế tại Việt Nam, từ đó chất lượng của đất nước con rồng cháu tiên sẽ được cải thiện về nhiều mặt.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectEconomic development.vi
dc.subjectPhát triển kinh tế.vi
dc.subjectVietnam -- Economic policy.vi
dc.subjectViệt Nam -- Chính sách kinh tếvi
dc.titleThể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại Việt Namvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL - Kinh tế (Economics)


 • EB_KT_910002669_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 9,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C1a.pdf
 • Chương 1: phần đầu
  • Size : 23,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C1b.pdf
 • Chương 1: phần tiếp theo
  • Size : 13,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C1c.pdf
 • Chương 1: phần cuối
  • Size : 8,65 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C2a.pdf
 • Chương 2: phần đầu
  • Size : 20,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C2b1.pdf
 • Chương 2: phần tiếp theo
  • Size : 25,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C2b2.pdf
 • Chương 2: phần tiếp theo
  • Size : 15,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C2c.pdf
 • Chương 2: phần tiếp theo
  • Size : 16,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C2d.pdf
 • Chương 2: phần cuối
  • Size : 9,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 22,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_KL+TLTK.pdf
 • Kết luận, Tài liệu tham khảo
  • Size : 4,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_PLa.pdf
 • Phụ lục: phần đầu
  • Size : 16,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KT_910002669_PLb.pdf
 • Phụ lục: phần tiếp theo
  • Size : 9,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :