Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhiều tác giả-
dc.contributor.editorNguyễn, Đình Huy-
dc.date.accessioned2022-06-21T01:42:17Z-
dc.date.available2022-06-21T01:42:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8299-
dc.description320 tr.vi
dc.description.abstractTài liệu “Giáo trình giải tích 1” trình bày các kiến thức cơ bản về giới hạn của dãy số, giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến số và giới thiệu sơ lược về phương trình vi phân thường. Ngoài ra còn có những mẫu đề thi trắc nghiệm, tự luận và một số lệnh cơ bản của MatLab.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectMathematical analysis -- Study and teaching.vi
dc.subjectGiải tích toán học -- Học tập và giảng dạy.vi
dc.titleGiáo trình giải tích 1vi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002621_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 3,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 10,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_C2.pdf
 • Chương 2
  • Size : 18,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 17,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_C4a.pdf
 • Chương 4: phần đầu
  • Size : 14,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_C4b.pdf
 • Chương 4: phần tiếp theo
  • Size : 14,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_C5.pdf
 • Chương 5
  • Size : 16,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_PLa.pdf
 • Phụ lục: phần đầu
  • Size : 21,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_PLb.pdf
 • Phụ lục: phần tiếp theo
  • Size : 15,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002621_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :