Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hải-
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Vinh-
dc.date.accessioned2022-06-03T07:24:19Z-
dc.date.available2022-06-03T07:24:19Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8239-
dc.description143 tr.vi
dc.description.abstractTài liệu “Mô phỏng đúc kim loại trên phần mềm Procast” được biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập của sinh viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM, phù hợp với đề cương môn học Kỹ thuật chế tạo 1 và Mô phỏng các quá trình tạo hình vật liệu. Tài liệu gồm các phần chính liên quan đến phương pháp phần tử hữu hạn, giới thiệu phần mềm Procast, mô phỏng môt số phương pháp đúc cơ bản. Ở mỗi phương pháp, nhóm tác giả giới thiệu nguyên lý cơ bản, trình tự các bước mô phỏng từ tạo mô hình 3D, tạo lưới, thiết lập thông số công nghệ và phân tích kết quả.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectKỹ thuật chế tạo -- Ứng dụng tin họcvi
dc.subjectĐúc -- Ứng dụng tin họcvi
dc.subjectManufacturing engineering -- Computer applicationsvi
dc.subjectComputer-aided designvi
dc.subjectFounding (Casting) -- Computer applicationsvi
dc.titleMô phỏng đúc kim loại trên phần mềm Procastvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_202111.pdf
  • Toàn văn
    • Size : 8,15 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :