Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuản, Thành Thơ-
dc.date.accessioned2022-06-03T07:18:44Z-
dc.date.available2022-06-03T07:18:44Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8235-
dc.description233 tr.vi
dc.description.abstractNội dung chính của tài liệu “Mạng nơ-ron nhân tạo: từ hồi quy đến học sâu” xoay quanh chủ đề kiến trúc và các loại mạng nơ-ron khác nhau. Khởi đầu sách là sự giới thiệu về mạng nơ-ron, cơ chế hoạt động của một nút nơ-ron dưới góc nhìn hồi quy logistic cho đến mạng nơ-ron đa tầng. Tiếp đó, các kiến trúc mạng học sâu phổ biến bao gồm mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) và mạng nơ-rơn truy hồi (Recurrent Neural Network – RNN). Sách cũng trình bày sự ứng dụng của học sâu trong hai bài toán kinh điển của lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm mô hình nhúng từ và xây dựng mô hình ngôn ngữ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectMạng Nơ ronvi
dc.subjectNeural computersvi
dc.titleMạng nơ-ron nhân tạo: Từ hồi quy đến học sâuvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_20218.pdf
  • Toàn văn
    • Size : 4,23 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :