Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Hồng Diễm-
dc.date.accessioned2022-06-03T07:13:50Z-
dc.date.available2022-06-03T07:13:50Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8231-
dc.description233 tr.vi
dc.description.abstractGiáo trình này nghiên cứu các vấn đề cơ bản nhất về ánh xạ đa trị. Giáo trình đi theo trình tự như giải tích cổ điển, đi từ giới hạn, tính liên tục đến đạo hàm. Do đó, có tể nói đây là giải tích hàm đa trị. Vì khuôn khổ thời gian hạn chế, cuốn sách này đành phải dừng lại ở phép tính đạo hàm. Sự có mặt của ba chương đầu làm cầu nối giữa giải tích hàm cổ điển và giải tích đa trị xét ánh xạ đa trị phi tuyến, không trơn và không lồi hoàn toàn tổng quát. Hai chương đầu nâng cao và đi sâu thêm giải tích hàm cổ điển vè không gian tô pô và các định lý cơ bản của giải tích hàm tuyến tính. Chương 3 vẫn tiếp tục với giải tích hàm đơn trị, những nghiên cứu các ánh xạ phi tuyến.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectToán giải tíchvi
dc.subjectMathematical Analysisvi
dc.titleGiải tích đa trịvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_20215.pdf
  • Toàn văn
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :