Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Hương-
dc.contributor.authorLê, Đức Sơn-
dc.date.accessioned2022-06-03T07:10:59Z-
dc.date.available2022-06-03T07:10:59Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8229-
dc.description208 tr.vi
dc.description.abstractĐáp ứng nhu cầu đổi mới môn học, tách môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin thành 3 môn: Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập môn học triết học Mác – Lênin trong sự thay đổi mạnh mẽ của phương thức giảng dạy theo xu hướng kết hợp trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Tài liệu được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên trong trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectTriết học Mácvi
dc.subjectTriết học Mác - Lê Ninvi
dc.titleTài liệu học tập môn triết học Mác - Lêninvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_20213.pdf
  • Toàn văn
    • Size : 6,21 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :