Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhiều tác giả-
dc.contributor.editorHồ, Thu Hiền-
dc.date.accessioned2022-06-03T07:09:46Z-
dc.date.available2022-06-03T07:09:46Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8227-
dc.description134 tr.vi
dc.description.abstractTrong cuốn sách “Nhập môn ngành kỹ thuật xây dựng”, nhóm tác giả mong muốn truyền đạt những kiến thức cơ bản về các ngành nghề kỹ thuật xây dựng, các nguyên tắc đạo đức của người kỹ sư xây dựng, các nội dung về an toàn lao động trong xây dựng, các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, viết báo cáo kỹ thuật. Bố cục của cuốn sách gồm 5 chương: Giới thiệu ngành kỹ thuật xây dựng, Sức khoẻ và an toàn lao động trong xây dựng, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm cho sinh viên kỹ thuật xây dựng, Đạo đức nghề nghiệp.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectKỹ thuật xây dựngvi
dc.subjectCivil Engineeringvi
dc.titleNhập môn ngành kỹ thuật xây dựngvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


  • EB_KHKT_20212.pdf
  • Toàn văn
    • Size : 8,06 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :