Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhiều tác giả-
dc.contributor.editorTrần,Lưu Cường-
dc.date.accessioned2022-06-01T03:39:54Z-
dc.date.available2022-06-01T03:39:54Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8225-
dc.description256 tr.vi
dc.description.abstractCuốn sách “Đại số tuyến tính” này là một phần trong bộ sách Toán cao cấp với các học phần Toán đang được áp dụng tại Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh. Tài liệu cung cấp một số kiến thức về Toán cao cấp sát với chương trình và đối tượng để sinh viên sử dụng. Tác giả mong muốn đây là tài liệu tham khảo tốt giúp cho sinh viên nghiên cứu và học tập qua cách trình bày chặt chẽ, khoa học mang tính ứng dụng cao, các bài tập giải mẫu, bài tập nâng cao, đặc biệt là các bài tập trắc nghiệm. Cuốn sách gồm 8 chương: Số pức, Ma trận – Định thức, Hệ phương trình,…vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectAlgebras, Linear -- Study and teaching.vi
dc.subjectĐại số tuyến tính -- Học tập và giảng dạy.vi
dc.titleĐại số tuyến tínhvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910001858_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 9,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C2a.pdf
 • Chương 2: phần đầu
  • Size : 16,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C2b.pdf
 • Chương 2: phần tiếp theo
  • Size : 9,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 11,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C4a.pdf
 • Chương 4: phần đầu
  • Size : 17,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C4b.pdf
 • Chương 4: phần tiếp theo
  • Size : 16,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C5a.pdf
 • Chương 5: phần đầu
  • Size : 19,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C5b.pdf
 • Chương 5: phần tiếp theo
  • Size : 5,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_C6.pdf
 • Chương 6
  • Size : 12,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910001858_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :