Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đình Soa-
dc.date.accessioned2022-05-23T07:21:07Z-
dc.date.available2022-05-23T07:21:07Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8181-
dc.description520 tr.vi
dc.description.abstractCác phần quan trọng về cấu tạo chất và Lý thuyết diễn ra của các quá trình hoá học đã được viết lại một cách cơ bản tuy vẫn trong khuôn khổ kiến thức đại cương cần thiết, nhưng mức độ sâu hơn, chi tiết hơn, hệ thống hơn. Trong lần xuất bản này, tác giả đã bổ sung nhiều hơn, các đại lượng nhiệt động, các hằng số hoá lý của các chất, các quá trình đã được chọn lọc từ những tài liệu đáng tin cậy, nhằm giúp người đọc có nhiều số lượng cần thiết để so sánh, đối chiếu, tính toán, giải thích khi mong muốn.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectChemistry.vi
dc.subjectHóa học.vi
dc.titleHóa đại cươngvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002395_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 5,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 19,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C2a.pdf
 • Chương 2: Mục 2.1+2.2
  • Size : 8,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C2b.pdf
 • Chương 2: Mục 2.3 phần đầu
  • Size : 17,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C2c.pdf
 • Chương 2: Mục 2.3 phần tiếp theo
  • Size : 10,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C3a.pdf
 • Chương 3: Mục 3.1-3.3
  • Size : 15,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C3b.pdf
 • Chương 3: Mục 3.4+3.5
  • Size : 20,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C4a.pdf
 • Chương 4: Mục 4.1
  • Size : 6,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C4b.pdf
 • Chương 4: Mục 4.2 phần đầu
  • Size : 19,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C4c.pdf
 • Chương 4: Mục 4.2 phần tiếp theo
  • Size : 20,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C4d.pdf
 • Chương 4: Mục 4.3-4.6
  • Size : 16,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C5.pdf
 • Chương 5
  • Size : 20,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C6a.pdf
 • Chương 6: Mục 6.1+6.2
  • Size : 5,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C6b.pdf
 • Chương 6: Mục 6.3
  • Size : 18,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C7.pdf
 • Chương 7
  • Size : 15,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C8.pdf
 • Chương 8
  • Size : 16,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C9.pdf
 • Chương 9
  • Size : 8,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C10a.pdf
 • Chương 10: Mục 10.1+10.2
  • Size : 14,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C10b.pdf
 • Chương 10: Mục 10.3+10.4
  • Size : 12,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C11a.pdf
 • Chương 11: Mục 11.1+11.2
  • Size : 18,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C11b.pdf
 • Chương 11: Mục 11.3+11.4
  • Size : 8,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C12.pdf
 • Chương 12
  • Size : 15,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C13.pdf
 • Chương 13
  • Size : 16,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C14.pdf
 • Chương 14
  • Size : 5,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C15.pdf
 • Chương 15
  • Size : 18,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C16a.pdf
 • Chương 16: Mục 16.1-16.5
  • Size : 14,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_C16b.pdf
 • Chương 16: Mục 16.6-16.11
  • Size : 14,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002395_PL+TLTK.pdf
 • Phụ lục, Tài liệu tham khảo
  • Size : 17,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :