Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTiểu ban Mỹ thuật-
dc.date.accessioned2022-05-15T04:02:36Z-
dc.date.available2022-05-15T04:02:36Z-
dc.date.issued1973-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8137-
dc.descriptionDanh từ chuyên mônvi
dc.description.abstractDanh từ Mỹ thuật là một trong những danh từ khó khăn trong việc phiên dịch sang tiếng Việt. Một phần lý do nằm ở việc mỹ thuật có tính liên kết với các ngành như văn học, sử học...Tiếng Pháp nếu giữ nguyên từ thì rất dễ hiểu, nhưng khi phiên dịch sang tiếng Việt thì lại rất khó khăn để diễn giải.vi
dc.language.isofrvi
dc.publisherBộ Văn hóa Giáo dục Thanh niênvi
dc.subjectMỹ thuật -- Từ điểnvi
dc.subjectDanh từ khoa họcvi
dc.titleDanh từ Mỹ thuật : Pháp - Việtvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
HCMUS - Danh từ khoa học trước năm 1975 (Scientific terminology books)


 • bia.pdf
 • Bìa
  • Size : 13,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • tua.pdf
 • Đề tựa
  • Size : 15,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • loinoidau.pdf
 • Lời nói đầu
  • Size : 20,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • A.pdf
 • Tra từ A
  • Size : 49,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • B.pdf
 • Tra từ B
  • Size : 27,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • C.pdf
 • Tra từ C
  • Size : 79,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • D-E.pdf
 • Tra cứu D-E
  • Size : 85,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • F.pdf
 • Tra từ F
  • Size : 34,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • G-H-I.pdf
 • Tra cứu G-H-I
  • Size : 68,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • J-K-L.pdf
 • Tra từ J-K-L
  • Size : 32,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • M-N.pdf
 • Tra cứu M-N
  • Size : 88,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • O.pdf
 • Tra từ O
  • Size : 27,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • P.pdf
 • Tra từ P
  • Size : 63,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • Q.pdf
 • Tra từ Q
  • Size : 35,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • S.pdf
 • Tra từ S
  • Size : 27,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • T-U.pdf
 • Tra cứu T-U
  • Size : 36,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • V.pdf
 • Tra từ V
  • Size : 32,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • W-X-Y-Z.pdf
 • Tra từ W-X-Y-Z
  • Size : 13,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • danhsachdailybansach.pdf
 • Danh sách đại lý bán sách
  • Size : 10,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :