HCMUS - Giáo trình số (5)

BROWSE BY

Quy định về bộ sưu tập

Bộ sưu tập Giáo trình tham khảo của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được xây dựng nhằm hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Nhà trường.

Trong quá trình phục vụ, người sử dụng được yêu cầu phải tuân thủ Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đồng thời, người sử dụng phải tuân thủ một số quy định sau:

  1. Chỉ sử dụng tài liệu cho mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu;
  2. Không được sử dụng bất kỳ hình thức và công cụ tin học – công nghệ nào để sao chụp, tải (download) dữ liệu một cách có hệ thống;
  3. Khi vi phạm các điều trên: Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có;
  4. Mọi hoạt động đều được hệ thống ghi nhận;
  5. Sử dụng tài khoản Office 365 với email "*@student.hcmus.edu.vn" để xem tài liệu;
  6. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thư viện địa chỉ sau:
    Điện thoại : (84-28) 6288 4499 - 3200
    Email : thuvien@hcmus.edu.vn

Item 1 - 5 [/5]