Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Khoa-
dc.contributor.authorLợi, Minh Thanh-
dc.date.accessioned2022-04-29T08:03:30Z-
dc.date.available2022-04-29T08:03:30Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8111-
dc.description444 tr.vi
dc.description.abstractQuyển sách “Kế toán phần hành 1” được biên soạn trên cơ sở tập hợp các kết quả nghiên cứu của tác giả về lĩnh vực thực hành kế toán tài chính, trong đó chúng tôi thừa kế có chọn lọc kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả khác nhau. Các vấn đề được đề cập chi tiết dựa trên các văn bản pháp quy, đưa ra các tình huống minh hoạ cho phần chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính từ đơn giản đến phức tạp, từ chi tiết đến tổng hợp. Nội dung sách tập trung vào hướng dẫn thực hành công tác kế toán trong doanh nghiệp, bao gồm hướng dẫn và thực hành hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản và sổ kế toán, hệ thống Báo cáo tài chính và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectAccounting.vi
dc.subjectKế toán.vi
dc.titleKế toán phần hành 1vi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Kinh tế (Economics)


 • EB_KHKT_910002603_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 6,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C1(1.1+1.2).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1+1.2
  • Size : 6,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C1(1.3).pdf
 • Chương 1: Mục 1.3
  • Size : 20,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C2.pdf
 • Chương 2
  • Size : 19,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C3(3.1-3.3).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1-3.3
  • Size : 11,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C3(3.4a).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4 phần đầu
  • Size : 20,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C3(3.4b).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4 phần tiếp theo
  • Size : 17,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C3(3.4c).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4 phần cuối
  • Size : 4,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C3(3.5).pdf
 • Chương 3: Mục 3.5
  • Size : 18,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C4(4.1+4.2).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1+4.2
  • Size : 21,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C4(4.3).pdf
 • Chương 4: Mục 4.3
  • Size : 17,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C4(4.4a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4 phần đầu
  • Size : 16,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C4(4.4b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4 phần tiếp theo
  • Size : 4,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C4(4.5).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5
  • Size : 16,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C4(4.6).pdf
 • Chương 4: Mục 4.6
  • Size : 11,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_C4(VD+CH).pdf
 • Chương 4: Ví dụ, Câu hỏi trắc nghiệm
  • Size : 17,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002603_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 53,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :