Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Công Nghị-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Dân-
dc.date.accessioned2022-04-29T07:58:46Z-
dc.date.available2022-04-29T07:58:46Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8110-
dc.description478 tr.vi
dc.description.abstractCuốn sách “Công nghệ chế tạo, vận chuyển, lắp ráp giàn khoan ngoài trời” đề cập những vấn đề liên quan sản xuất, lắp ráp giàn khoan ngoài khơi, chủ yếu dành cho giàn cố định. Những vấn đề trình bày trong sách gồm: Chế tạo chân đế, chế tạp giàn khoan tại nhà máy trên bờ; Hàn kết cấu giàn khoan; Hạ thuỷ hay là chuyển công trình vừa chế tạo từ nơi chế tạo xuống phương tiện vận chuyển trên biển; Chằng buộc chân đế, thượng tầng trên sà lan trước khi vận chuyển trên biển; Vận chuyển trên biển; Hạ thuỷ chân đế tại vị trí dựng giàn ngoài khơi. Dựng chân đế tại vị trí dựng giàn; Nâng thượng tầng từ phương tiện vận chuyển và lắp lên giàn tại vị trí lắp dựng giàn.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectDrilling platforms -- Design and construction.vi
dc.subjectOffshore structures -- Design and construction.vi
dc.subjectCông trình ngoài khơi -- Thiết kế và thi công.vi
dc.subjectGiàn khoan dầu -- Thiết kế và thi công.vi
dc.titleCông nghệ chế tạo, vận chuyển, lắp ráp giàn khoan ngoài trờivi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002419_LND.pdf
 • Bìa, Mục lục, Lời nói đầu
  • Size : 4,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C1(1.1-1.7).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1-1.7
  • Size : 19,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C1(1.8-1.12).pdf
 • Chương 1: Mục 1.8-1.12
  • Size : 11,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C1(1.13+1.14).pdf
 • Chương 1: Mục 1.13+1.14
  • Size : 20,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C2(2.1).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1
  • Size : 6,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C2(2.2).pdf
 • Chương 2: Mục 2.2
  • Size : 21,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C2(2.3-2.5).pdf
 • Chương 2: Mục 2.3-2.5
  • Size : 7,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C2(2.6).pdf
 • Chương 2: Mục 2.6
  • Size : 13,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C2(2.7).pdf
 • Chương 2: Mục 2.7
  • Size : 14,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C2(2.8-2.11).pdf
 • Chương 2: Mục 2.8-2.11
  • Size : 14,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C2(2.12).pdf
 • Chương 2: Mục 2.12
  • Size : 8,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C3(3.1a).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1 phần đầu
  • Size : 13,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C3(3.1b).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1 phần tiếp theo
  • Size : 12,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C3(3.2a).pdf
 • Chương 3: Mục 3.2 phần đầu
  • Size : 18,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C3(3.2b).pdf
 • Chương 3: Mục 3.2 phần tiếp theo
  • Size : 7,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C3(3.3-3.5).pdf
 • Chương 3: Mục 3.3-3.5
  • Size : 20,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C3(3.6-3.10).pdf
 • Chương 3: Mục 3.6-3.10
  • Size : 16,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C3(3.11).pdf
 • Chương 3: Mục 3.11
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C4(4.1-4.3).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1-4.3
  • Size : 16,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C4(4.4-4.7).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4-4.7
  • Size : 18,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C4(4.8+4.9).pdf
 • Chương 4: Mục 4.8+4.9
  • Size : 15,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C4(4.10).pdf
 • Chương 4: Mục 4.10
  • Size : 7,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C4(4.11).pdf
 • Chương 4: Mục 4.11
  • Size : 19,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C5(5.1-5.3).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1-5.3
  • Size : 9,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_C5(5.4+5.5).pdf
 • Chương 5: Mục 5.4+5.5
  • Size : 14,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002419_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :