Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trung Trực-
dc.date.accessioned2022-04-29T07:53:37Z-
dc.date.available2022-04-29T07:53:37Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8109-
dc.description950 tr.vi
dc.description.abstractQuyển sách "Kỹ thuật lập trình" là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Công nghệ Phần mềm của hệ đào tạo chính quy bậc đại học. Quyển sách này trình bày nhiều nội dung chi tiết, nhiều ví dụ dễ hiểu và nhiều bài tập của mỗi chương, nhiều tài liệu tham khảo cho sinh viên thuộc hệ đào tạo từ xa bậc đại học và cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thông tin và lập trình viên. Quyển sách này là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành của hệ đào tạo chính quy và hệ đào tạo từ xa qua mạng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectComputer programming.vi
dc.subjectLập trình máy tính.vi
dc.titleKỹ thuật lập trìnhvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002387_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 5,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C1(1.1-1.5).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1-1.5
  • Size : 17,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C1(1.6).pdf
 • Chương 1: Mục 1.6
  • Size : 17,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C2(2.1+2.2).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1+2.2
  • Size : 18,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C2(2.3-2.6).pdf
 • Chương 2: Mục 2.3-2.6
  • Size : 14,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C2(2.7).pdf
 • Chương 2: Mục 2.7
  • Size : 16,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C3(3.1-3.3).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1-3.3
  • Size : 9,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C3(3.4+3.5).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4+3.5
  • Size : 18,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C3(3.6+3.7).pdf
 • Chương 3: Mục 3.6+3.7
  • Size : 21,65 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C4(4.1).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1
  • Size : 4,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C4(4.2a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.2 phần đầu
  • Size : 12,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C4(4.2b+4.3).pdf
 • Chương 4: Mục 4.2 phần tiếp theo
  • Size : 12,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C4(4.4).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4
  • Size : 13,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C5(5.1-5.4).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1-5.4
  • Size : 17,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C5(5.5a).pdf
 • Chương 5: Mục 5.5 phần đầu
  • Size : 9,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C5(5.5b).pdf
 • Chương 5: Mục 5.5 phần tiếp theo
  • Size : 16,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C5(5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.6
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C5(5.7).pdf
 • Chương 5: Mục 5.7
  • Size : 20,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C6(6.1-6.7).pdf
 • Chương 6: Mục 6.1-6.7
  • Size : 17,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C6(6.8-6.13).pdf
 • Chương 6: Mục 6.8-6.13
  • Size : 16,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C6(6.14-6.16).pdf
 • Chương 6: Mục 6.14-6.16
  • Size : 13,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C6(6.17).pdf
 • Chương 6: Mục 6.17
  • Size : 8,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C7(7.1).pdf
 • Chương 7: Mục 7.1
  • Size : 10,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C7(7.2).pdf
 • Chương 7: Mục 7.2
  • Size : 19,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C7(7.3+7.4).pdf
 • Chương 7: Mục 7.3+7.4
  • Size : 14,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C7(7.5-7.8).pdf
 • Chương 7: Mục 7.5-7.8
  • Size : 17,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C7(7.9-7.11).pdf
 • Chương 7: Mục 7.9-7.11
  • Size : 14,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C7(7.12).pdf
 • Chương 7: Mục 7.12
  • Size : 15,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C8(8.1+8.2).pdf
 • Chương 8: Mục 8.1+8.2
  • Size : 18,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C8(8.3+8.4).pdf
 • Chương 8: Mục 8.3+8.4
  • Size : 6,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C8(8.5a).pdf
 • Chương 8: Mục 8.5 phần đầu
  • Size : 19,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C8(8.5b).pdf
 • Chương 8: Mục 8.5 phần tiếp theo
  • Size : 12,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_C8(TT+BT).pdf
 • Chương 8: Tóm tắt, Bài tập
  • Size : 7,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002387_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 42,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :