Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hiệp-
dc.date.accessioned2022-04-28T08:02:04Z-
dc.date.available2022-04-28T08:02:04Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8108-
dc.description460 tr.vi
dc.description.abstractMục tiêu của môn học “Kỹ thuật lập trình” mà các sinh viên đã học là trang bị cho sinh viên các kiến thức để viết chương trình nhỏ có thuật giải đơn giản. Tài liệu tham khảo này được viết nhằm phục vụ cho các sinh viên học môn “Lập trình hướng đối tượng bằng VC#”. Nội dung tài liệu này nhằm cung cấp kiến thức để tổ chức, cấu trúc và viết chương trình theo hướng đối tượng. Trong mỗi chương gồm phần nội dung lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung của chương để sinh viên tự làm, sau đó tự so sánh với đáp án được trình bày trong phần phụ lục. Ở cuối mỗi chương, tác giả còn trình bày các bài thực tập mẫu cùng quy trình thực hiện điển hình bài thực hành tương ứng để sinh viên dễ dàng làm theo.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectObject-oriented programming languages.vi
dc.subjectVC# (Computer program language)vi
dc.subjectNgôn ngữ lập trình hướng đối tượng.vi
dc.subjectVC# (Ngôn ngữ lập trình máy tính)vi
dc.titleLập trình hướng đối tượng bằng VC#vi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002409_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 8,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 20,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C2.pdf
 • Chương 2
  • Size : 16,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 20,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C4.pdf
 • Chương 4
  • Size : 15,65 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C5.pdf
 • Chương 5
  • Size : 13,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C6.pdf
 • Chương 6
  • Size : 19,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C7a.pdf
 • Chương 7: phần đầu
  • Size : 20,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C7b.pdf
 • Chương 7: phần tiếp theo
  • Size : 15,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C8a.pdf
 • Chương 8: phần đầu
  • Size : 18,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C8b.pdf
 • Chương 8: phần tiếp theo
  • Size : 9,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C9a.pdf
 • Chương 9: phần đầu
  • Size : 13,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C9b.pdf
 • Chương 9: phần tiếp theo
  • Size : 16,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C10a.pdf
 • Chương 10: phần đầu
  • Size : 14,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C10b.pdf
 • Chương 10: phần tiếp theo
  • Size : 7,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C11a.pdf
 • Chương 11: phần đầu
  • Size : 15,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C11b.pdf
 • Chương 11: phần tiếp theo
  • Size : 10,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C12.pdf
 • Chương 12
  • Size : 20,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C13a.pdf
 • Chương 13: phần đầu
  • Size : 14,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C13b.pdf
 • Chương 13: phần tiếp theo
  • Size : 12,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_C13c.pdf
 • Chương 13: phần cuối
  • Size : 14,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002409_DA+TLTK.pdf
 • Đáp án bài tập, Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,75 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :