Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Hà-
dc.date.accessioned2022-04-28T07:57:15Z-
dc.date.available2022-04-28T07:57:15Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8107-
dc.description516 tr.vi
dc.description.abstractMục đích của bài toán điều khiển là nâng cao chất lượng của hệ thống, cài đặt các bộ điều khiển đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tối ưu trong các điều kiện ràng buộc hoặc hệ thống được thiết kế phải có tính thích nghi và bền vững trong môi trường làm việc luôn biến động. Cuốn sách điều khiển hiện đại gồm 5 chương: Chương 1: Điều khiển phi tuyến; Chương 2: Điều khiển tối ưu; Chương 3: Điều khiển thích nghi; Chương 4: Điều khiển bền vững; Chương 5: Công nghệ tính toán mềm.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectAutomatic control.vi
dc.subjectControl theory.vi
dc.subjectĐiều khiển tự động.vi
dc.subjectLý thuyết điều khiển.vi
dc.titleLý thuyết điều khiển hiện đạivi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002392_LND.pdf
 • Bìa, Mục lục, Lời nói đầu
  • Size : 5,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C1(1.1-1.4).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1-1.4
  • Size : 15,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C1(1.5-1.7).pdf
 • Chương 1: Mục 1.5-1.7
  • Size : 16,49 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C1(1.8+1.9).pdf
 • Chương 1: Mục 1.8+1.9
  • Size : 9,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C2(2.1).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1
  • Size : 3,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C2(2.2a).pdf
 • Chương 2: Mục 2.2 phần đầu
  • Size : 13,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C2(2.2b).pdf
 • Chương 2: Mục 2.2 phần tiếp theo
  • Size : 11,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C2(2.3+2.4).pdf
 • Chương 2: Mục 2.3+2.4
  • Size : 17,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C2(2.5+2.6).pdf
 • Chương 2: Mục 2.5+2.
  • Size : 13,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C3(3.1+3.2).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1+3.2
  • Size : 16,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C3(3.3).pdf
 • Chương 3: Mục 3.3
  • Size : 14,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C3(3.4a).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4 phần đầu
  • Size : 17,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C3(3.4b).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4 phần tiếp theo
  • Size : 19,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C3(3.5).pdf
 • Chương 3: Mục 3.5
  • Size : 7,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C4(4.1+4.2).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1+4.2
  • Size : 11,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C4(4.3+4.4).pdf
 • Chương 4: Mục 4.3+4.4
  • Size : 15,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C4(4.5).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5
  • Size : 12,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C5(5.1+5.2a).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1+5.2 phần đầu
  • Size : 16,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C5(5.2b).pdf
 • Chương 5: Mục 5.2 phần tiếp theo
  • Size : 12,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C5(5.3).pdf
 • Chương 5: Mục 5.3
  • Size : 21,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C5(5.4+5.5).pdf
 • Chương 5: Mục 5.4+5.5
  • Size : 18,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_C5(5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.6
  • Size : 8,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002392_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 3,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :