Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Công Nghị-
dc.contributor.authorLê, Tất Hiển-
dc.date.accessioned2022-04-26T06:26:11Z-
dc.date.available2022-04-26T06:26:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8105-
dc.description656 tr.vi
dc.description.abstractQuyển sách “Tối ưu kỹ thuật trong thiết kế và kết cấu tàu “ trình bày cơ sở tối ưu kỹ thuật, ứng dụng của bộ môn này trong thiết kế tàu, trong tính toán kết cấu tối ưu thân tàu. Cơ sở tối ưu trong sách trình bày các phương pháp tính toán tối ưu theo cách hiểu kinh điển. Các phương pháp nhằm giải bài toán tối ưu nhiều mục tiêu trong sách gồm các phương pháp kinh điển tính tối ưu nhiều mục tiêu, các giải thuật tiến hoá dùng cho tối ưu nhiều mục tiêu. Ứng dụng phương pháp tối ưu nhiều mục tiêu vào thiết kế tàu. Phần cuối của sách đề cập những vấn đề liên quan thiết kế tàu và kết cấu thân tàu.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectHulls (Naval architecture)vi
dc.subjectShipbuilding.vi
dc.subjectĐóng tàu.vi
dc.subjectThân tàu thủy (Kiến trúc hàng hải)vi
dc.titleTối ưu kỹ thuật trong thiết kế và kết cấu tàu = Engineering optimization applied to ship design and hull structuresvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002622_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 5,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 12,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C2(2.1-2.3).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1-2.3
  • Size : 21,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C2(2.4).pdf
 • Chương 2: Mục 2.4
  • Size : 8,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C2(2.5+2.6).pdf
 • Chương 2: Mục 2.5+2.6
  • Size : 20,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C2(2.7).pdf
 • Chương 2: Mục 2.7
  • Size : 5,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C3(3.1).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1
  • Size : 20,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C3(3.2).pdf
 • Chương 3: Mục 3.2
  • Size : 10,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C3(3.3+3.4).pdf
 • Chương 3: Mục 3.3+3.4
  • Size : 20,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C4(4.1-4.3).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1-4.3
  • Size : 15,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C4(4.4a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4 phần đầu
  • Size : 18,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C4(4.4b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4 phần tiếp theo
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C4(4.5).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.1).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1
  • Size : 3,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.2a).pdf
 • Chương 5: Mục 5.2 phần đầu
  • Size : 18,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.2b).pdf
 • Chương 5: Mục 5.2 phần tiếp theo
  • Size : 12,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.2c).pdf
 • Chương 5: Mục 5.2 phần tiếp theo
  • Size : 18,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.2d).pdf
 • Chương 5: Mục 5.2 phần cuối
  • Size : 4,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.3+5.4a).pdf
 • Chương 5: Mục 5.3+5.4 phần đầu
  • Size : 17,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.4b).pdf
 • Chương 5: Mục 5.4 phần tiếp theo
  • Size : 9,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.4c).pdf
 • Chương 5: Mục 5.4 phần cuối
  • Size : 15,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.5).pdf
 • Chương 5: Mục 5.5
  • Size : 17,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C5(5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.6
  • Size : 17,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C6(6.1+6.2).pdf
 • Chương 6: Mục 6.1+6.2
  • Size : 7,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C6(6.3).pdf
 • Chương 6: Mục 6.3
  • Size : 14,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C6(6.4a).pdf
 • Chương 6: Mục 6.4 phần đầu
  • Size : 13,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C6(6.4b).pdf
 • Chương 6: Mục 6.4 phần tiếp theo
  • Size : 20,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_C6(6.4c).pdf
 • Chương 6: Mục 6.4 phần cuối
  • Size : 13,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002622_PL+TLTK.pdf
 • Phụ lục, Tài liệu tham khảo
  • Size : 16,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :