Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thạch-
dc.date.accessioned2022-04-26T06:19:47Z-
dc.date.available2022-04-26T06:19:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8104-
dc.description561 tr.vi
dc.description.abstractĐộng cơ đốt trong là nguồn năng lượng chính ở trên tàu, nó cung cấp toàn bộ cơ năng, nhiệt năng, điện năng dùng để vận hành tàu và sinh hoạt. Vì vậy, hiệu quả khai thác của đội tàu thủy phụ thuộc rất lớn vào tình trạng kỹ thuật và sử dụng hợp lý các thiết bị động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong là phần kiến thức chuyên ngành cần thiết để có thể khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa máy tàu và thiết kế hệ thống động lực tàu. Cuốn sách này cung cấp kiến thức cơ bản cũng như nâng cao một vài phần cho sinh viên ngành kỹ thuật tàu máy.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectInternal combustion engines.vi
dc.subjectMarine engineering.vi
dc.subjectĐộng cơ đốt trong.vi
dc.subjectKỹ thuật hàng hải.vi
dc.titleĐộng cơ đốt trong tàu thủyvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002620_LND.pdf
 • Bìa, Mục lục, Lời nói đầu
  • Size : 6,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P1.C1a.pdf
 • Phần 1: Chương 1 phần đầu
  • Size : 15,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P1.C1b.pdf
 • Phần 1: Chương 1 phần tiếp theo
  • Size : 10,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P1.C2a.pdf
 • Phần 1: Chương 2 phần đầu
  • Size : 11,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P1.C2b.pdf
 • Phần 1: Chương 2 phần tiếp theo
  • Size : 18,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P1.C2c.pdf
 • Phần 1: Chương 2 phần cuối
  • Size : 9,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P1.C3a.pdf
 • Phần 1: Chương 3 phần đầu
  • Size : 11,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P1.C3b.pdf
 • Phần 1: Chương 3 phần tiếp theo
  • Size : 8,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P2.C4a.pdf
 • Phần 2: Chương 4 phần đầu
  • Size : 14,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P2.C4b.pdf
 • Phần 2: Chương 4 phần tiếp theo
  • Size : 23,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P2.C4c.pdf
 • Phần 2: Chương 4 phần cuối
  • Size : 16,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P2.C5a.pdf
 • Phần 2: Chương 5 phần đầu
  • Size : 19,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P2.C5b.pdf
 • Phần 2: Chương 5 phần tiếp theo
  • Size : 13,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P2.C5c.pdf
 • Phần 2: Chương 5 phần cuối
  • Size : 6,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C6a.pdf
 • Phần 3: Chương 6 phần đầu
  • Size : 15,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C6b.pdf
 • Phần 3: Chương 6 phần tiếp theo
  • Size : 5,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C7.pdf
 • Phần 3: Chương 7
  • Size : 12,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C8a.pdf
 • Phần 3: Chương 8 phần đầu
  • Size : 13,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C8b.pdf
 • Phần 3: Chương 8 phần tiếp theo
  • Size : 14,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C9a.pdf
 • Phần 3: Chương 9 phần đầu
  • Size : 21,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C9b.pdf
 • Phần 3: Chương 9 phần tiếp theo
  • Size : 13,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C10.pdf
 • Phần 3: Chương 10
  • Size : 18,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C11a.pdf
 • Phần 3: Chương 11 phần đầu
  • Size : 16,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C11b.pdf
 • Phần 3: Chương 11 phần tiếp theo
  • Size : 11,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C12a.pdf
 • Phần 3: Chương 12 phần đầu
  • Size : 12,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P3.C12b.pdf
 • Phần 3: Chương 12 phần tiếp theo
  • Size : 11,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P4.C13.pdf
 • Phần 4: Chương 13
  • Size : 21,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P4.C14a.pdf
 • Phần 4: Chương 14 phần đầu
  • Size : 22,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P4.C14b.pdf
 • Phần 4: Chương 14 phần tiếp theo
  • Size : 8,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P4.C15a.pdf
 • Phần 4: Chương 15 phần đầu
  • Size : 16,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P4.C15b.pdf
 • Phần 4: Chương 15 phần tiếp theo
  • Size : 15,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P4.C15c.pdf
 • Phần 4: Chương 15 phần cuối
  • Size : 9,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P4.C16.pdf
 • Phần 4: Chương 16
  • Size : 15,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_P4.C17.pdf
 • Phần 4: Chương 17
  • Size : 12,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002620_PL+TLTK.pdf
 • Phụ lục, Tài liệu tham khảo
  • Size : 3,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :