Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Trường Sơn-
dc.date.accessioned2022-04-25T08:10:52Z-
dc.date.available2022-04-25T08:10:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8101-
dc.description528 tr.vi
dc.description.abstractĐịa chất công trình là môn cơ sở của các ngành xây dựng. Nội dung của môn học là các kiến thức cơ bản về công tác khảo sát nhằm mục đích thu thập những dữ kiện điều kiện địa chất công trình phục vụ tính toán thiết kế, thi công và sử dụng công trình. Trên cơ sở tổng hợp những số liệu thực tế từ công tác khảo sát cũng như tính toán các công trình theo điều kiện địa chất khu vực, cuốn sách này có thể xem như tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên các ngành xây dựng, cho kỹ sư khảo sát và thiết kế.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectEngineering geology.vi
dc.subjectĐịa chất công trình.vi
dc.titleĐịa chất công trìnhvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002380_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 9,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C1(1.1).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1
  • Size : 4,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C1(1.2).pdf
 • Chương 1: Mục 1.2
  • Size : 18,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C1(1.3+1.4).pdf
 • Chương 1: Mục 1.3+1.4
  • Size : 12,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C1(1.5-1.7).pdf
 • Chương 1: Mục 1.5-1.7
  • Size : 21,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C1(1.8).pdf
 • Chương 1: Mục 1.8
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C2(2.1-2.3).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1-2.3
  • Size : 17,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C2(2.4-2.6).pdf
 • Chương 2: Mục 2.4-2.6
  • Size : 11,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C3(3.1+3.2).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1+3.2
  • Size : 14,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C3(3.3+3.4).pdf
 • Chương 3: Mục 3.3+3.4
  • Size : 12,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C4(4.1a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1 phần đầu
  • Size : 20,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C4(4.1b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1 phần tiếp theo
  • Size : 10,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C4(4.2+4.3).pdf
 • Chương 4: Mục 4.2+4.3
  • Size : 15,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C4(4.4a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4 phần đầu
  • Size : 19,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C4(4.4b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4 phần tiếp theo
  • Size : 19,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C4(4.5+4.6).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5+4.6
  • Size : 16,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C4(4.7).pdf
 • Chương 4: Mục 4.7
  • Size : 10,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C5(5.1-5.4).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1-5.4
  • Size : 18,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C5(5.5+5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.5+5.6
  • Size : 9,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C6(6.1-6.3).pdf
 • Chương 6: Mục 6.1-6.3
  • Size : 19,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C6(6.4-6.6).pdf
 • Chương 6: Mục 6.4-6.6
  • Size : 14,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C7(7.1).pdf
 • Chương 7: Mục 7.1
  • Size : 15,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C7(7.2-7.5).pdf
 • Chương 7: Mục 7.2-7.5
  • Size : 20,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C7(7.6).pdf
 • Chương 7: Mục 7.6
  • Size : 10,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C7(7.7-7.8).pdf
 • Chương 7: Mục 7.7-7.8
  • Size : 13,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C8(8.1).pdf
 • Chương 8: Mục 8.1
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C8(8.2a).pdf
 • Chương 8: Mục 8.2 phần đầu
  • Size : 13,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C8(8.2b).pdf
 • Chương 8: Mục 8.2 phần tiếp theo
  • Size : 14,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C8(8.3+8.4).pdf
 • Chương 8: Mục 8.3+8.4
  • Size : 12,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_C8(8.5+8.6).pdf
 • Chương 8: Mục 8.5+8.6
  • Size : 8,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002380_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :