Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhiều tác giả-
dc.contributor.editorBùi, Ngọc Thư-
dc.date.accessioned2022-04-20T08:40:13Z-
dc.date.available2022-04-20T08:40:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8097-
dc.description1276 tr.vi
dc.description.abstractQuyển sách “Tính toán mạng cung cấp và phân phối điện” mong muốn giới thiệu những kiến thức cơ bản, những bản chất vật lý về điện liên quan đến mạng điện cung cấp và mạng điện phân phối. Các lý thuyết được trình bày để có thể dễ dàng hiểu được các giải pháp khắc phục, từ đó có thể dễ dàng tính toán được các tham số kỹ thuật và các tham số vận hành cần thiết của mạng điện, đánh giá chất lượng mạng điện, cũng như tính toán lựa chọn các giải pháp để mạng điện vận hành đảm bảo chất lượng, tối ưu và an toàn. Từ những kiến thức cơ bản này, mong sao bạn đọc có thể tự tìm hiểu hoặc xây dựng không quá khó khăn những bài toán tổng quát và phức tạp hơn trong thiết kế, quy hoạch và vận hành, theo những tiêu chuẩn kỹ thuật và những chỉ tiêu đã lựa chọn.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectElectric networks -- Design.vi
dc.subjectElectric power distribution.vi
dc.subjectMạng điện -- Thiết kế.vi
dc.subjectPhân phối điện.vi
dc.titleTính toán mạng cung cấp và phân phối điệnvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002655_LND.pdf
 • Lời nói đầu
  • Size : 12,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C1(1.1).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C1(1.2a).pdf
 • Chương 1: Mục 1.2 phần đầu
  • Size : 14,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C1(1.2b).pdf
 • Chương 1: Mục 1.2 phần tiếp theo
  • Size : 20,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C1(1.3-1.7).pdf
 • Chương 1: Mục 1.3-1.7
  • Size : 22,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C1(1.8+1.9).pdf
 • Chương 1: Mục 1.8+1.9
  • Size : 25,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C1(1.10).pdf
 • Chương 1: Mục 1.10
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C2(2.1-2.5).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1-2.5
  • Size : 19,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C2(2.6-2.13).pdf
 • Chương 2: Mục 2.6-2.13
  • Size : 13,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C2(2.14+2.15).pdf
 • Chương 2: Mục 2.14+2.15
  • Size : 12,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C3(3.1-3.4).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1-3.4
  • Size : 15,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C3(3.5).pdf
 • Chương 3: Mục 3.5
  • Size : 12,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C3(3.6-3.9).pdf
 • Chương 3: Mục 3.6-3.9
  • Size : 18,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C3(BT).pdf
 • Chương 3: Bài tập
  • Size : 3,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C4(4.1-4.5).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1-4.5
  • Size : 14,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C4(4.6+4.7).pdf
 • Chương 4: Mục 4.6+4.7
  • Size : 15,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C5(5.1-5.5).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1-5.5
  • Size : 13,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C5(5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.6
  • Size : 7,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C6.pdf
 • Chương 6
  • Size : 17,75 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C7(7.1-7.4).pdf
 • Chương 7: Mục 7.1-7.4
  • Size : 16,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C7(7.5+7.6).pdf
 • Chương 7: Mục 7.5+7.6
  • Size : 8,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C8(8.1-8.6).pdf
 • Chương 8: Mục 8.1-8.6
  • Size : 18,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C8(8.7-8.9).pdf
 • Chương 8: Mục 8.7-8.9
  • Size : 16,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C8(BT).pdf
 • Chương 8: Bài tập
  • Size : 6,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C9(9.1-9.7).pdf
 • Chương 9: Mục 9.1-9.7
  • Size : 17,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C9(9.8).pdf
 • Chương 9: Mục 9.8
  • Size : 14,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C10(10.1-10.4).pdf
 • Chương 10: Mục 10.1-10.4
  • Size : 21,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C10(10.5-10.9).pdf
 • Chương 10: Mục 10.5-10.9
  • Size : 17,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C10(10.10-10.12).pdf
 • Chương 10: Mục 10.10-10.12
  • Size : 18,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C11(11.1+11.2).pdf
 • Chương 11: Mục 11.1+11.2
  • Size : 7,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C11(11.3+11.4).pdf
 • Chương 11: Mục 11.3+11.4
  • Size : 16,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C11(11.5+11.6).pdf
 • Chương 11: Mục 11.3+11.4
  • Size : 8,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C11(11.7-11.9).pdf
 • Chương 11: Mục 11.5+11.6
  • Size : 15,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C11(11.10+11.11).pdf
 • Chương 11: Mục 11.7-11.9
  • Size : 5,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C12(12.1-12.5).pdf
 • Chương 12: Mục 12.1-12.5
  • Size : 16,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C12(12.6-12.8).pdf
 • Chương 12: Mục 12.6-12.8
  • Size : 15,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C12(12.9-12.12).pdf
 • Chương 12: Mục 12.9-12.12
  • Size : 15,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C13(13.1-13.5).pdf
 • Chương 13: Mục 13.1-13.5
  • Size : 18,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C13(13.6-13.8).pdf
 • Chương 13: Mục 13.6-13.8
  • Size : 17,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C13(13.9).pdf
 • Chương 13: Mục 13.9
  • Size : 15,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C14.pdf
 • Chương 14
  • Size : 10,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C15(15.1-15.7).pdf
 • Chương 15: Mục 15.1-15.7
  • Size : 17,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C15(15.8-15.10).pdf
 • Chương 15: Mục 15.8-15.10
  • Size : 7,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C16.pdf
 • Chương 16
  • Size : 9,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C17(17.1).pdf
 • Chương 17: Mục 17.1
  • Size : 5,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C17(17.2).pdf
 • Chương 17: Mục 17.2
  • Size : 20 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C17(17.3a).pdf
 • Chương 17: Mục 17.3 phần đầu
  • Size : 22,56 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C17(17.3b).pdf
 • Chương 17: Mục 17.3 phần tiếp theo
  • Size : 10,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C17(17.4).pdf
 • Chương 17: Mục 17.4
  • Size : 13,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C18(18.1-18.3).pdf
 • Chương 18: Mục 18.1-18.3
  • Size : 21,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C18(18.4+18.5).pdf
 • Chương 18: Mục 18.4+18.5
  • Size : 16,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C18(18.6).pdf
 • Chương 18: Mục 18.6
  • Size : 11,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C19(19.1+19.2).pdf
 • Chương 19: Mục 19.1+19.2
  • Size : 14,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C19(19.3+19.4).pdf
 • Chương 19: Mục 19.3+19.4
  • Size : 20,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_C19(19.5).pdf
 • Chương 19: Mục 19.5
  • Size : 7,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_PLa.pdf
 • Phụ lục: phần đầu
  • Size : 17,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_PLb.pdf
 • Phụ lục: phần tiếp theo
  • Size : 16,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_PLc.pdf
 • Phụ lục: phần cuối
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002655_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :