Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Thanh Sơn Nam-
dc.date.accessioned2022-04-20T03:23:04Z-
dc.date.available2022-04-20T03:23:04Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8096-
dc.description618 tr.vi
dc.description.abstractHóa học xanh ngày nay được thừa nhận là xu thế tất yếu của ngành hóa và hóa kỹ thuật. Tuy nhiên, các giáo trình và sách tham khảo bằng tiếng việt về hóa học xanh vẫn chưa thấy xuất hiện nhiều ở việt nam, Trong khi đó, nhu cầu về tài liệu tham khảo bằng tiếng việt cho lĩnh vực hóa học xanh ngày càng cao. Hiểu được điều đó, giáo trình “Hóa Học Xanh” đã ra đời, nhằm cung cấp cho người đọc các vấn đề, những công trình nghiên cứu về hóa học xanh được công bố trên thế giới. Từ đó, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được những thông tin, kiến thức mới về hóa học xanh đang được thế giới hiện nay quan tâm.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectEnvironmental chemistry -- Industrial applications -- Study and teaching.vi
dc.subjectHóa học môi trường -- Ứng dụng công nghiệp -- Học tập và giảng dạy.vi
dc.titleGiáo trình hóa học xanhvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002613_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 5,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_CMDa.pdf
 • Chương mở đầu: phần đầu
  • Size : 19,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_CMDb.pdf
 • Chương mở đầu: phần tiếp theo
  • Size : 15,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C1(1.1+1.2a).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1+1.2 phần đầu
  • Size : 19,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C1(1.2b).pdf
 • Chương 1: Mục 1.2 phần tiếp theo
  • Size : 10,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C1(1.3).pdf
 • Chương 1: Mục 1.3
  • Size : 10,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C1(1.4a).pdf
 • Chương 1: Mục 1.4 phần đầu
  • Size : 16,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C1(1.4b).pdf
 • Chương 1: Mục 1.4 phần tiếp theo
  • Size : 14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C1(1.5+1.6).pdf
 • Chương 1: Mục 1.5+1.6
  • Size : 9,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C2(2.1+2.2a).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1+2.2 phần đầu
  • Size : 13,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C2(2.2b).pdf
 • Chương 2: Mục 2.2 phần tiếp theo
  • Size : 11,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C2(2.3).pdf
 • Chương 2: Mục 2.3
  • Size : 13,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C2(2.4a).pdf
 • Chương 2: Mục 2.4 phần đầu
  • Size : 18,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C2(2.4b).pdf
 • Chương 2: Mục 2.4 phần tiếp theo
  • Size : 18,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C2(2.5-2.7).pdf
 • Chương 2: Mục 2.5-2.7
  • Size : 18,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C3(3.1+3.2a).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1+3.2 phần đầu
  • Size : 16,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C3(3.2b).pdf
 • Chương 3: Mục 3.2 phần tiếp theo
  • Size : 10,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C3(3.2c).pdf
 • Chương 3: Mục 3.2 phần cuối
  • Size : 12,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C3(3.3).pdf
 • Chương 3: Mục 3.3
  • Size : 16,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C3(3.4+3.5).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4+3.5
  • Size : 20,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C3(3.6).pdf
 • Chương 3: Mục 3.6
  • Size : 9,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C4(4.1+4.2).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1+4.2
  • Size : 17,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C4(4.3a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.3 phần đầu
  • Size : 19,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C4(4.3b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.3 phần tiếp theo
  • Size : 13,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C4(4.4).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4
  • Size : 9,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C4(4.5-4.7).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5-4.7
  • Size : 20,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C5(5.1+5.2a).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1+5.2 phần đầu
  • Size : 13,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C5(5.2b).pdf
 • Chương 5: Mục 5.2 phần tiếp theo
  • Size : 13,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C5(5.2c).pdf
 • Chương 5: Mục 5.2 phần cuối
  • Size : 12,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C5(5.3a).pdf
 • Chương 5: Mục 5.3 phần đầu
  • Size : 14,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C5(5.3b).pdf
 • Chương 5: Mục 5.3 phần tiếp theo
  • Size : 14,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C5(5.4+5.5).pdf
 • Chương 5: Mục 5.4+5.5
  • Size : 18,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_C5(5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.6
  • Size : 8,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002613_BT.pdf
 • Bài tập lớn
  • Size : 3,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :