Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Thị Minh Hương-
dc.date.accessioned2022-04-18T08:00:06Z-
dc.date.available2022-04-18T08:00:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8091-
dc.description596 tr.vi
dc.description.abstractGiáo trình “Sản xuất hàng may mặc công nghiệp” là tài liệu được biên soạn với mục đích giới thiệu tới độc giả trong và ngoài ngành các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm may công nghiệp. Nội dung của tài liệu được biên soạn dựa trên những kiến thức lý thuyết cơ bản về công nghệ dệt may và các kiến thức thực tiễn được tiếp cận từ thực tế sản xuất về công nghệ và tổ chức sản xuất tại các công ty may mặc trên địa bàn. Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học ngành Công nghệ may – Thời trang. Các nhân viên kỹ thuật trong sản xuất, các cá nhân kinh doanh sản phẩm dệt may và tất cả những độc giả quan tâm tới hàng may mặc cũng có thể tìm thấy trong cuốn sách này những kiến thức bổ ích về ngành may mặc.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectClothing trade -- Vietnam.vi
dc.subjectKinh doanh quần áo -- Việt Nam.vi
dc.titleSản xuất hàng may mặc công nghiệpvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002665_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 4,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C1(1.1+1.2).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1+1.2
  • Size : 13,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C1(1.3-1.6).pdf
 • Chương 1: Mục 1.3-1.6
  • Size : 8,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C2(2.1-2.3).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1-2.3
  • Size : 20,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C2(2.4a).pdf
 • Chương 2: Mục 2.4 phần đầu
  • Size : 19,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C2(2.4b).pdf
 • Chương 2: Mục 2.4 phần tiếp theo
  • Size : 3,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C2(2.5+2.6).pdf
 • Chương 2: Mục 2.5+2.6
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C3(3.1-3.4).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1-3.4
  • Size : 9,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C3(3.5-3.7).pdf
 • Chương 3: Mục 3.5-3.7
  • Size : 20 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C3(3.8+3.9).pdf
 • Chương 3: Mục 3.8+3.9
  • Size : 17,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C4(4.1-4.6).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1-4.6
  • Size : 20,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C4(4.7-4.10).pdf
 • Chương 4: Mục 4.7-4.10
  • Size : 13,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C5(5.1-5.3).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1-5.3
  • Size : 17,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C5(5.4-5.9).pdf
 • Chương 5: Mục 5.4-5.9
  • Size : 7,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C6(6.1+6.2).pdf
 • Chương 6: Mục 6.1+6.2
  • Size : 10,44 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C6(6.3).pdf
 • Chương 6: Mục 6.3
  • Size : 15,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C6(6.4-6.6).pdf
 • Chương 6: Mục 6.4-6.6
  • Size : 12,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C7.pdf
 • Chương 7
  • Size : 19,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C8(8.1-8.3).pdf
 • Chương 8: Mục 8.1-8.3
  • Size : 8,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C8(8.4).pdf
 • Chương 8: Mục 8.4
  • Size : 14,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C8(8.5).pdf
 • Chương 8: Mục 8.5
  • Size : 12,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C8(8.6).pdf
 • Chương 8: Mục 8.6
  • Size : 8,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C9(9.1-9.3).pdf
 • Chương 9: Mục 9.1-9.3
  • Size : 9,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C9(9.4a).pdf
 • Chương 9: Mục 9.4 phần đầu
  • Size : 13,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C9(9.4b).pdf
 • Chương 9: Mục 9.4 phần tiếp theo
  • Size : 8,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C9(9.5+9.6).pdf
 • Chương 9: Mục 9.5+9.6
  • Size : 5,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C10(10.1-10.3).pdf
 • Chương 10: Mục 10.1-10.3
  • Size : 21,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C10(10.4a).pdf
 • Chương 10: Mục 10.4.1 phần đầu
  • Size : 17,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C10(10.4b).pdf
 • Chương 10: Mục 10.4.1 phần tiếp theo
  • Size : 8,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C10(10.4c).pdf
 • Chương 10: Mục 10.4.2 phần đầu
  • Size : 19,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C10(10.4d).pdf
 • Chương 10: Mục 10.4.2 phần tiếp theo
  • Size : 16,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C10(10.4e).pdf
 • Chương 10: Mục 10.4.2 phần tiếp theo
  • Size : 13,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_C10(10.4f).pdf
 • Chương 10: Mục 10.4.2 phần cuối
  • Size : 7,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002665_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :