Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ, Bá Tầm-
dc.date.accessioned2022-04-15T06:21:26Z-
dc.date.available2022-04-15T06:21:26Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8087-
dc.description398 tr.vi
dc.description.abstractGiáo trình “Kết cấu bêtông cốt thép. T.1, Cấu kiện cơ bản” được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành xây dựng, cầu đường, thuỷ lợi… những kiến thức cơ bản về bản chất làm việc của vật liệu bê tông và cốt thép. Nắm vững những nguyên tắc cơ bản thiết kế và cấu tạo các cấu kiện cơ bản bê tông và cốt thép đúng với tiêu chuẩn nhà nước đã quy định đang được áp dụng tại Việt Nam. Giáo trình được biên soạn nhằm mục đích hệ thống, tóm tắt phần lý thuyết cơ bản của bê tông cốt thép; cung cấp cho sinh viên những kiến thức một cách tổng quan khi thực hiện các bài toán tính cốt thép cho từng loại cấu kiện bằng các sơ đồ khối; giúp sinh viên củng cố, nắm vững phần lý thuyết đã học để giải quyết được những bài toán đặt ra. Một số bài tập tiêu biểu mà thường hay gặp trong thực tế.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectReinforced concrete.vi
dc.subjectBêtông cốt thép.vi
dc.titleKết cấu bêtông cốt thép. T.1, Cấu kiện cơ bảnvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002493_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 4,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 8,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C2.pdf
 • Chương 2
  • Size : 13,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 10,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C4(4.1-4.3).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1-4.3
  • Size : 15,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C4(4.4+4.5).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4+4.5
  • Size : 16,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C4(4.6+4.7).pdf
 • Chương 4: Mục 4.6+4.7
  • Size : 16,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C5(5.1-5.4).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1-5.4
  • Size : 7,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C5(5.5a).pdf
 • Chương 5: Mục 5.5 phần đầu
  • Size : 4,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C5(5.5b).pdf
 • Chương 5: Mục 5.5 phần tiếp theo
  • Size : 12,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C5(5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.6
  • Size : 6,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C6.pdf
 • Chương 6
  • Size : 6,65 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C7.pdf
 • Chương 7
  • Size : 14,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C8.pdf
 • Chương 8
  • Size : 12,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C9(9.1-9.6).pdf
 • Chương 9: Mục 9.1-9.6
  • Size : 18,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_C9(9.7-9.11).pdf
 • Chương 9: Mục 9.7-9.11
  • Size : 11,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_DOAN.pdf
 • Đồ án bê tông 1
  • Size : 19,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002493_PL+TLTK.pdf
 • Phụ lục, Tài liệu tham khảo
  • Size : 9,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :