Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLưu, Cẩm Lộc-
dc.date.accessioned2022-04-13T07:02:36Z-
dc.date.available2022-04-13T07:02:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8084-
dc.description497 tr.vi
dc.description.abstractGiáo trình “Động học phản ứng xúc tác” được sử dụng cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Hoá lý và các chuyên ngành khác. Sách là tài liệu hữu ích trong việc nâng cao trình độ cho cử nhân và kỹ sư trong chuyên ngành hoá học và các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực hoá lý – hoá lý thuyết và các quá trình xúc tác. Sách được viết với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại về xúc tác, động học, cơ chế phản ứng và những phương pháp nghiên cứu phản ứng xúc tác đồng thể và dị thể.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectCatalysisvi
dc.subjectChemical kinetics.vi
dc.subjectChemistry, Physical and theoretical.vi
dc.subjectĐộng hóa học.vi
dc.subjectHóa lý và hóa học lý thuyếtvi
dc.subjectXúc tác.vi
dc.titleĐộng học phản ứng xúc tácvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002570_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 5,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 17,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C2(2.1).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1
  • Size : 6,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C2(2.2).pdf
 • Chương 2: Mục 2.2
  • Size : 22,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C2(2.3+2.4).pdf
 • Chương 2: Mục 2.3+2.4
  • Size : 22,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C2(2.5).pdf
 • Chương 2: Mục 2.5
  • Size : 13,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C3(3.1a).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1 phần đầu
  • Size : 21,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C3(3.1b).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1 phần tiếp theo
  • Size : 19,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C3(3.2).pdf
 • Chương 3: Mục 3.2
  • Size : 5,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C3(3.3).pdf
 • Chương 3: Mục 3.3
  • Size : 15,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C3(3.4).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4
  • Size : 12,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C4(4.1a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1 phần đầu
  • Size : 13,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C4(4.1b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1 phần tiếp theo
  • Size : 10,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C4(4.2).pdf
 • Chương 4: Mục 4.2
  • Size : 7,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C4(4.3+4.4).pdf
 • Chương 4: Mục 4.3+4.4
  • Size : 15,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C4(4.5).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5
  • Size : 10,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C4(4.6a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.6 phần đầu
  • Size : 9,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C4(4.6b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.6 phần tiếp theo
  • Size : 5,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C4(4.7-4.9).pdf
 • Chương 4: Mục 4.7-4.9
  • Size : 11,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C5(5.1+5.2).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1+5.2
  • Size : 18,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C5(5.3-5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.3-5.6
  • Size : 14,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C5(5.7).pdf
 • Chương 5: Mục 5.7
  • Size : 8,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C6(6.1+6.2).pdf
 • Chương 6: Mục 6.1+6.2
  • Size : 6,71 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C6(6.3).pdf
 • Chương 6: Mục 6.3
  • Size : 16,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C6(6.4).pdf
 • Chương 6: Mục 6.4
  • Size : 15,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C6(6.5-6.7).pdf
 • Chương 6: Mục 6.5-6.7
  • Size : 17,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C7(7.1).pdf
 • Chương 7: Mục 7.1
  • Size : 20,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C7(7.2).pdf
 • Chương 7: Mục 7.2
  • Size : 5,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C7(7.3+7.4a).pdf
 • Chương 7: Mục 7.3+7.4 phần đầu
  • Size : 9,65 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_C7(7.4b).pdf
 • Chương 7: Mục 7.4 phần tiếp theo
  • Size : 16,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002570_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 3,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :