Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhiều tác giả-
dc.contributor.editorVõ, Ngọc Điều-
dc.date.accessioned2022-04-13T06:55:46Z-
dc.date.available2022-04-13T06:55:46Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8083-
dc.description378 tr.vi
dc.description.abstractMục đích của quyển sách này là nhằm giới thiệu về chương trình ETAP và ứng dụng trong tính toán và phân tích hệ thống điện, phục vụ việc học tập cho sinh viên bậc đại học tại Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM trong khuôn khổ môn học “ Giải tích hệ thống điện”. Nội dung của quyển sách này được tổng hợp từ các nghiên cứu và ứng dụng ETAP của các thầy cô trong bộ môn Hệ thống điện nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên trong việc áp dụng công cụ hữu hiệu để phân tích hệ thống điện. Các nội dung của quyển sách bao gồm các kiến thức cơ bản sử dụng ETAP và ứng dụng ETAP trong phân tích hệ thống điện. Các nội dung này không chỉ giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu kiến thức môn học mà còn có thể ứng dụng ETAP cho các nghiên cứu cao hơn. Các nội dung khác của việc áp dụng chương trình ETAP để phân tích trong hệ thống điện sẽ được tiếp tục phát triển và mở rộng sau này.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectElectric power systems -- Data processing.vi
dc.subjectHệ thống điện -- Xử lý dữ liệu.vi
dc.titleETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điệnvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002579_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 5,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C1(1.1-1.7).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1-1.7
  • Size : 16,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C1(1.8-1.10).pdf
 • Chương 1: Mục 1.8-1.10
  • Size : 10,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C2(2.1-2.5).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1-2.5
  • Size : 16,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C2(2.6+2.7).pdf
 • Chương 2: Mục 2.6+2.7
  • Size : 6,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 11,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C4(4.1+4.2).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1+4.2
  • Size : 14,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C4(4.3).pdf
 • Chương 4: Mục 4.3
  • Size : 7,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C4(4.4a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4 phần đầu
  • Size : 10,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C4(4.4b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4 phần tiếp theo
  • Size : 10,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C4(4.5a).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5 phần đầu
  • Size : 14,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C4(4.5b).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5 phần tiếp theo
  • Size : 5,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C4(4.6).pdf
 • Chương 4: Mục 4.6
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C5(5.1).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1
  • Size : 13,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C5(5.2+5.3).pdf
 • Chương 5: Mục 5.2+5.3
  • Size : 12,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C5(5.4+5.5).pdf
 • Chương 5: Mục 5.4+5.5
  • Size : 14,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C6.pdf
 • Chương 6
  • Size : 16,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C7(7.1+7.2).pdf
 • Chương 7: Mục 7.1+7.2
  • Size : 11,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C7(7.3).pdf
 • Chương 7: Mục 7.3
  • Size : 12,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C7(7.4+7.5).pdf
 • Chương 7: Mục 7.4+7.5
  • Size : 12,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C8.pdf
 • Chương 8
  • Size : 15,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C9(9.1+9.2a).pdf
 • Chương 9: Mục 9.1+9.2 phần đầu
  • Size : 18,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C9(9.2b).pdf
 • Chương 9: Mục 9.2 phần tiếp theo
  • Size : 13,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002579_C9(9.3+9.4).pdf
 • Chương 9: Mục 9.3+9.4
  • Size : 8,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :