Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVăn, Hồng Tấn-
dc.date.accessioned2022-04-13T06:50:56Z-
dc.date.available2022-04-13T06:50:56Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8082-
dc.description310 tr.vi
dc.description.abstractCuốn sách “Lý thuyết dòng giao thông và ứng dụng” là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Cầu đường và ngành Quy hoạch và quản lý giao thông trong Môn học Kỹ thuật giao thông. Đối với ngành cao học Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố, cuốn sách này hỗ trợ cho việc giảng dạy môn học Lý thuyết dòng xe và Tổ chức giao thông. Nội dung cuốn sách nhấn mạnh đến khía cạnh lý thuyết giúp sinh viên và người làm trong lĩnh vực giao thông hiểu được những vấn đề có thể xuất hiện trong quá trình vận hành dòng giao thông. Các công thức lý thuyết đều đa phần được chứng minh, hoặc giải thích nguồn gốc nhằm giúp người đọc dễ hiểu từ những kiến thức cơ bản. Tác giả đã cố gắng bổ sung nhiều ví dụ minh hoạ để gắn lý thuyết với thực tế giao thông, giúp người đọc liên hệ được thực tiễn.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectTraffic engineering.vi
dc.subjectKỹ thuật giao thông.vi
dc.titleLý thuyết dòng giao thông và ứng dụngvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002575_LND.pdf
 • Bìa, Mục lục, Lời nói đầu
  • Size : 9,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C1(PA).pdf
 • Chương 1: Phần A
  • Size : 16,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C1(PB).pdf
 • Chương 1: Phần B, Kết luận, Bài tập, Tài liệu tham khảo
  • Size : 20,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C2(PA).pdf
 • Chương 2: Phần A
  • Size : 21,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C2(PB).pdf
 • Chương 2: Phần B, Kết luận, Bài tập, Tài liệu tham khảo
  • Size : 19,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C3(PA1).pdf
 • Chương 3: Phần A đầu
  • Size : 22,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C3(PA2).pdf
 • Chương 3: Phần A tiếp theo
  • Size : 17,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C3(PB).pdf
 • Chương 3: Phần B
  • Size : 17,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C3(KL+BT).pdf
 • Chương 3: Kết luận, Bài tập, Tài liệu tham khảo
  • Size : 4,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C4(PA1).pdf
 • Chương 4: Phần A đầu
  • Size : 16,43 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C4(PA2).pdf
 • Chương 4: Phần A tiếp theo
  • Size : 13,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C4(PB1).pdf
 • Chương 4: Phần B đầu
  • Size : 20,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C4(PB2).pdf
 • Chương 4: Phần B tiếp theo, Kết luận, Bài tập, Tài liệu tham khảo
  • Size : 18,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C5.pdf
 • Chương 5
  • Size : 20,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_C5(KL+BT).pdf
 • Chương 5: Kết luận, Bài tập, Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002575_LK.pdf
 • Lời kết
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :