Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhiều tác giả-
dc.contributor.editorĐỗ, Đào Hải-
dc.date.accessioned2022-04-13T06:40:58Z-
dc.date.available2022-04-13T06:40:58Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8081-
dc.description337 tr.vi
dc.description.abstractCùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, các công trình bằng thép có quy mô lớn nhỏ khác nhau đang liên tục xuất hiện. Các tiến bộ về phương pháp thiết kế, về công nghệ chế tạo và dựng lắp trong nước và trên thế giới đòi hỏi những người làm công tác kỹ thuật trong ngành xây dựng cần được trang bị những kiến thức về kết cấu công trình bằng thép. Do đó, giáo trình “Kết cấu thép” đã được biên soạn để phục vụ cho nhu cầu này. Tài liệu được biên soạn theo đề cương môn học “Kết cấu thép”. Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề cơ bản của thép.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectSteel, Structural.vi
dc.subjectSteel.vi
dc.subjectKết cấu thép.vi
dc.subjectThép.vi
dc.titleKết cấu thépvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002572_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 11,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C1(1.1-1.4).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1-1.4
  • Size : 21,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C1(1.5-1.11).pdf
 • Chương 1: Mục 1.5-1.11
  • Size : 17,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C2(2.1-2.5).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1-2.5
  • Size : 18,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C2(2.6-2.8).pdf
 • Chương 2: Mục 2.6-2.8
  • Size : 18,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C3(3.1+3.2).pdf
 • Chương 3: Mục 3.1+3.2
  • Size : 16,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C3(3.3).pdf
 • Chương 3: Mục 3.3
  • Size : 18,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C3(3.4).pdf
 • Chương 3: Mục 3.4
  • Size : 12,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C3(3.5+3.6).pdf
 • Chương 3: Mục 3.5+3.6
  • Size : 12,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C4(4.1+4.2).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1+4.2
  • Size : 9,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C4(4.3).pdf
 • Chương 4: Mục 4.3
  • Size : 15,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C4(4.4+4.5).pdf
 • Chương 4: Mục 4.4+4.5
  • Size : 8,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C5(5.1-5.4).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1-5.4
  • Size : 10,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_C5(5.5+5.6).pdf
 • Chương 5: Mục 5.5+5.6
  • Size : 14,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_PLa.pdf
 • Phụ lục: phần đầu
  • Size : 19,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_PLb.pdf
 • Phụ lục: phần tiếp theo
  • Size : 2,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002572_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :