Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Công Khanh-
dc.date.accessioned2022-04-13T06:36:50Z-
dc.date.available2022-04-13T06:36:50Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8080-
dc.description249 tr.vi
dc.description.abstractĐể phục vụ cho việc đào tạo sinh viên đại học chuyên ngành kỹ thuật vật liệu kim loại và làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư và sinh viên các ngành kỹ thuật khác, cuốn sách này trình bày các nội dung cơ bản về lý thuyết, công nghệ, và thiết bị luyện gang lò cao, luyện thép trong lò thổi oxy, luyện thép lò điện, tinh luyện thép ngoài lò, nấu luyện thép và hợp kim trong lò cảm ứng chân không, nấu luyện thép và hợp kim trong lò hồ quang chân không, nấu luyện thép và hợp kim trong lò chùm tia điện tử, luyện kim bằng điện xỉ, luyện kim plasma, luyện vùng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectMetallurgy.vi
dc.subjectPrecious metals.vi
dc.subjectKim loại quý.vi
dc.subjectLuyện kim.vi
dc.titleLuyện gang thép và luyện kim đặc biệtvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002574_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C1(I+II).pdf
 • Chương 1: Mục I+II
  • Size : 15,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C1(III).pdf
 • Chương 1: Mục III
  • Size : 15,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C2.pdf
 • Chương 2
  • Size : 12,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C3(I-III).pdf
 • Chương 3: Mục I-III
  • Size : 18,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C3(IV+V).pdf
 • Chương 3: Mục IV+V
  • Size : 6,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C4(I-IV).pdf
 • Chương 4: Mục I-IV
  • Size : 19,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C4(V+VI).pdf
 • Chương 4: Mục V+VI
  • Size : 9,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C5(I-III).pdf
 • Chương 5: Mục I-III
  • Size : 11,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C5(IV+V).pdf
 • Chương 5: Mục IV+V
  • Size : 13,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C6(I-III).pdf
 • Chương 6: Mục I-III
  • Size : 17,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C6(IV+V).pdf
 • Chương 6: Mục IV+V
  • Size : 8,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C7(I-III).pdf
 • Chương 7: Mục I-III
  • Size : 16,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C7(IV+V).pdf
 • Chương 7: Mục IV+V
  • Size : 14,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C8(I+II).pdf
 • Chương 8: Mục I+II
  • Size : 16,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_C8(III-V).pdf
 • Chương 8: Mục III-V
  • Size : 15,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002574_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :