Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVăn, Thị Bông-
dc.contributor.authorHuỳnh, Thanh Công-
dc.date.accessioned2022-04-12T03:07:43Z-
dc.date.available2022-04-12T03:07:43Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8065-
dc.description211 tr.vi
dc.description.abstractĐộng cơ đốt trong là một máy nhiệt và cũng là nguồn động lực không thể thiếu trên các loại phương tiện giao thông ngày nay. Khi sự khan hiếm nhiên liệu sử dụng và sự ùn tắc giao thông gây ô nhiễm môi trường đang được quan tâm thì những kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong luôn rất cần thiết. Tài liệu “Lý thuyết động cơ đốt trong” được biên soạn theo đề cương môn học Động cơ đốt trong – Khoa Kỹ thuật Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức bài giảng. Nội dung bao gồm 7 chương.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectCombustion engineering.vi
dc.subjectInternal combustion engines.vi
dc.subjectThermodynamics.vi
dc.subjectĐộng cơ đốt trong.vi
dc.subjectNhiệt động học.vi
dc.titleLý thuyết động cơ đốt trongvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL - Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002393_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 4,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 16,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C2(2.1-2.4).pdf
 • Chương 2: Mục 2.1-2.4
  • Size : 10,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C2(2.5-2.7).pdf
 • Chương 2: Mục 2.5-2.7
  • Size : 12,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 12,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C4.pdf
 • Chương 4
  • Size : 9,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C5(5.1+5.2).pdf
 • Chương 5: Mục 5.1+5.2
  • Size : 7,92 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C5(5.3+5.4).pdf
 • Chương 5: Mục 5.3+5.4
  • Size : 18,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C6(6.1-6.3).pdf
 • Chương 6: Mục 6.1-6.3
  • Size : 10,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C6(6.4+6.5).pdf
 • Chương 6: Mục 6.4+6.5
  • Size : 17,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C6(6.6).pdf
 • Chương 6: Mục 6.6
  • Size : 3,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_C7.pdf
 • Chương 7
  • Size : 14,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002393_BT+TLTK.pdf
 • Bài tập, Tài liệu tham khảo
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :