Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNhiều tác giả-
dc.contributor.editorPhan, Thị Thanh Bình-
dc.date.accessioned2022-03-29T08:12:40Z-
dc.date.available2022-03-29T08:12:40Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8009-
dc.description149 tr.vi
dc.description.abstractTài liệu này cung cấp một hướng dẫn tương đối hoàn chỉnh và chi tiết về một đồ án cấp điện. Nội dung bao gồm các phần: thiết kế mạng điện cho công trình; An toàn điện cho công trình; Tính toán chiếu sáng cho công trình. “Hướng dẫn đồ án môn học Thiết kế cung cấp điện” là tài liệu tham khảo thật sự cần thiết và bổ ích cho sinh viên, kỹ sư ngành Kỹ thuật điện.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectElectric engineering.vi
dc.subjectKỹ thuật điện.vi
dc.titleHướng dẫn đồ án môn học thiết kế cung cấp điệnvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002415_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục, Tổng quan
  • Size : 13,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C1(1.1-1.5).pdf
 • Chương 1: Mục 1.1-1.5
  • Size : 11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C1(1.6-1.9).pdf
 • Chương 1: Mục 1.6-1.9
  • Size : 11,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C2.pdf
 • Chương 2
  • Size : 6,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 9,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C4.pdf
 • Chương 4
  • Size : 18,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C5.pdf
 • Chương 5
  • Size : 12,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C6(6.1+6.2).pdf
 • Chương 6: Mục 6.1+6.2
  • Size : 16,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C6(6.3+6.4).pdf
 • Chương 6: Mục 6.3+6.4
  • Size : 22,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C6(6.5).pdf
 • Chương 6: Mục 6.5
  • Size : 18,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C6(6.6+6.7).pdf
 • Chương 6: Mục 6.6+6.7
  • Size : 18,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C7(7.1-7.3).pdf
 • Chương 7: Mục 7.1-7.3
  • Size : 13,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_C7(7.4-7.6).pdf
 • Chương 7: Mục 7.4-7.6
  • Size : 14,31 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_PL1.pdf
 • Phụ lục 1
  • Size : 6,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_PL2.pdf
 • Phụ lục 2
  • Size : 14,65 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_PL3a.pdf
 • Phụ lục 3a
  • Size : 18,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_PL3b.pdf
 • Phụ lục 3b
  • Size : 21,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_PL4.pdf
 • Phụ lục 4
  • Size : 7,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_PL5a.pdf
 • Phụ lục 5a
  • Size : 15,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_PL5b.pdf
 • Phụ lục 5b
  • Size : 21,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002415_TLTK.pdf
 • Tài liệu tham khảo
  • Size : 2,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :