Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Nhật Ảnh-
dc.contributor.authorTrương, Trọng Tuấn Mỹ-
dc.date.accessioned2022-03-29T03:42:45Z-
dc.date.available2022-03-29T03:42:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8004-
dc.description364 tr.vi
dc.description.abstractGiáo trình được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về trường điện từ cho sinh viên các ngành học: Điện, Điện tử, Viễn thông. Cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở các định luật điện từ Maxwell, giới hạn thuyết điện từ kinh điển, không tương đối, phù hợp với đề cương chương trình môn học Trường điện từ của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhvi
dc.subjectElectromagnetic fields.vi
dc.subjectTrường điện từ.vi
dc.titleTrường điện từvi
dc.typeSách (eBooks)vi
Appears in Collections
CL – Khoa học Kỹ thuật (Engineerings)


 • EB_KHKT_910002663_LND.pdf
 • Bìa, Lời nói đầu, Mục lục
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C1.pdf
 • Chương 1
  • Size : 12,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C2.pdf
 • Chương 2
  • Size : 16,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C3.pdf
 • Chương 3
  • Size : 15,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C4(4.1-4.4).pdf
 • Chương 4: Mục 4.1-4.4
  • Size : 10,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C4(4.5-4.7).pdf
 • Chương 4: Mục 4.5-4.7
  • Size : 10,35 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C5.pdf
 • Chương 5
  • Size : 13,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C6(6.1-6.3).pdf
 • Chương 6: Mục 6.1-6.3
  • Size : 9,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C6(6.4-6.6).pdf
 • Chương 6: Mục 6.4-6.6
  • Size : 18,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C7(7.1-7.5).pdf
 • Chương 7: Mục 7.1-7.5
  • Size : 14,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C7(7.6-7.9).pdf
 • Chương 7: Mục 7.6-7.9
  • Size : 13,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C8.pdf
 • Chương 8
  • Size : 15,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C9(9.1-9.3).pdf
 • Chương 9: Mục 9.1-9.3
  • Size : 14,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • EB_KHKT_910002663_C9(9.4-9.6).pdf
 • Chương 9: Mục 9.4-9.6
  • Size : 13,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :