HCMUS - Sách điện tử (Ebook) : [32]

BROWSE BY

Collections in this community

HCMUS - Danh từ khoa học trước năm 1975 (Scientific terminology books) (27)

Bộ sưu tập các danh từ - danh pháp khoa học của các nhà nghiên cứu kinh điển như: Phạm Hoàng Hộ, Nguyễn Chung Tú, Lê Công Kiệt, Lê Văn Thới... được xuất bản trước năm 1975.

HCMUS - Giáo trình số (5)

Tập hợp các tài liệu giáo trình được cấp phép truy cập theo chính sách tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM. Chỉ dành riêng cho bạn đọc thuộc thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM