Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Nettle, Daniel (2009)

 • Có một sự phân chia giữa các giải thích tiến hóa luận và những lý giải mang tính văn hóa và xã hội đối với hành vi ứng xử. Trong bài viết này, tôi cố gắng bác bỏ sự phân chia này bằng cách chỉ ra rằng các thể sống cá thể sinh vật (organisms) còn là sự nghi vấn đối với ảnh hưởng văn hóa và xã hội, vì chúng có các cơ chế liên quan làm cho chúng như thế. Tôi xem xét hai lớp lý giải tiến hóa luận về biến thể văn hóa, văn hóa “gợi” và văn hóa “chuyển” ('evoked and 'transmitted culture) và lập luận rằng hai lớp cơ chế này tăng cường và củng cố các lý giải khoa học hiện có cũng như đưa ra các tiên đoán mới.Tôi đề nghị một cấp độ cao về tính phù hợp và cùng có lợi cho cả hai ngành khoa học xã hội và tự nhiên.

 • Article


 • Authors: Raeff, Catherine (2010)

 • Kiến thức về sự phức tạp của văn hóa và phát triển đã được thúc đẩy bởi lý thuyết và nghiên cứu về cách thức nhận thức về sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau hình thành nên sự phát triển của trẻ. Bài viết này bắt đầu với việc điểm qua lý thuyết nhằm lần ra sự chuyển động từ các văn hóa đặc thù dưới dạng sự độc lập hoặc phụ thuộc lẫn nhau tới việc xem xét cách thức mà cả sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau được hiểu và xây dựng ở các văn hóa khác nhau. Sau đó, một nghiên cứu chỉ ra tính khả biến của liên văn hóa (cross-culture) và nội văn hóa (inter-culture) trong việc hiểu và cấu trúc sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau của trẻ.

 • Article


 • Authors: Skogen, Ketil; Mauz, Isabelle; Krange, Olve; Mai, Huy Bích [Người dịch] (2008)

 • Do sự bảo vệ nghiêm ngặt suốt trong mấy thập kỷ gần đây, chó sói đang trở lại nhiều vùng, nơi chúng đã vắng bóng một thời gian dài. Đây là một câu chuyện về bảo tồn thành công, nhưng chó sói cũng gây nên nhiều xung đột ở bất kỳ nơi nào chúng xuất hiện. Chúng tôi đã nghiên cứu tình hình miền Đông nam Na Uy và và vùng núi Alps thuộc Pháp, nơi có những xung đột giống nhau. Những cách hiểu khác nhau về tình hình đã được sự hậu thuẫn của các câu chuyện mà người ta thường kể, và có hai biến thể đang trở nên ngày càng quan trọng ở cả hai nước. Trong những người chống lại chó sói rất phổ biến những lời đồn đại rằng chó sói đang được bí mật đưa trở lại. Một câu chuyện khác vốn rất quan trọng đối với phe ủng hộ chó sói thì dựa trên quan niệm rằng chỉ ở Nauy hoặc Pháp mới có những thói quen c...