Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thúy Nga [Người dịch]; Luke, Nancy (2010-03-05)

  • Những người dân di cư hình thành nên những mối quan hệ không mang tính gia đình ở những đô thị họ di cư đến, những mối quan hệ đó có thể cạnh tranh với những gia đình ở quê nhà về khoản tiền gửi về. Một cơ cấu những cam kết cạnh tranh nhau dự báo rằng những mối quan hệ mới ảnh hưởng tới những khoản tiền gửi về phụ thuộc vào mức độ phạm vi những khoản tiền đó thay thế cho những khoản trợ cấp do gia đình ở quê nhà cung cấp. Các phân tích dữ liệu từ những người di cư ở đô thị tại Kenya cho thấy những người bạn tình nghiêm túc phi hôn nhân thay thế cho những hỗ trợ về tâm lý xã hội từ gia đình ở nông thôn và những khoản vật chất được những người di cư chi trả cho những người bạn tình này làm giảm đáng kể những khoản tiền gửi về. Kết quả thu được có những hàm ý về những cách các học giả...