Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Article


 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Carolan, Michael S. (2009)

 • Bài viết này tìm hiểu vì sao khoa học không nói một tiếng nói thống nhất trong bối cảnh những tranh cãi về môi trường. Tôi lập luận rằng các nhà xã hội học phải sẵn lòng quay sang tìm hiểu những quá trình và hiện tượng trong lòng khoa học. Khi làm việc đó, chúng ta thấy rằng nhiều xung đột về môi trường ít nhất phần nào là kết quả của bản thân khoa học. Điều gì trong hoa học đã giúp nuôi dưỡng những xung đột này? Nhằm trả lời câu hỏi ấy, ài viết trước hết suy ngẵm về những tác động của sự đa dạng về chuyên gành và phương pháp luận đã gây ra đối với tranh luận khoa học. Sau đó sự hú ý hướng tới các chủ đề về bằng chứng và sự đồng thuận, làm sáng tỏ ách sử dụng các thuật ngữ này để khuếch đại xung đột. Sau đó tôi nói về ách mà khoa học tiền giả định các giá trị như thế nào. Bài viết k...

 • Article


 • Authors: Skogen, Ketil; Mauz, Isabelle; Krange, Olve; Mai, Huy Bích [Người dịch] (2008)

 • Do sự bảo vệ nghiêm ngặt suốt trong mấy thập kỷ gần đây, chó sói đang trở lại nhiều vùng, nơi chúng đã vắng bóng một thời gian dài. Đây là một câu chuyện về bảo tồn thành công, nhưng chó sói cũng gây nên nhiều xung đột ở bất kỳ nơi nào chúng xuất hiện. Chúng tôi đã nghiên cứu tình hình miền Đông nam Na Uy và và vùng núi Alps thuộc Pháp, nơi có những xung đột giống nhau. Những cách hiểu khác nhau về tình hình đã được sự hậu thuẫn của các câu chuyện mà người ta thường kể, và có hai biến thể đang trở nên ngày càng quan trọng ở cả hai nước. Trong những người chống lại chó sói rất phổ biến những lời đồn đại rằng chó sói đang được bí mật đưa trở lại. Một câu chuyện khác vốn rất quan trọng đối với phe ủng hộ chó sói thì dựa trên quan niệm rằng chỉ ở Nauy hoặc Pháp mới có những thói quen c...

 • Article


 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Barraket, Jo; Henry-Waring, Millsom S. (2009)

 • Bài viết này khảo sát vai trò của xã hội học trong việc tìm hiểu hiện tượng hẹn hò trên mạng. Dựa trên cơ sở nghiên cứu định tính của chúng tôi về 23 người hẹn hò trên mạng, kết hợp với những kết quả từ số lượng ít ỏi các nghiên cứu thực nghiệm hiện có khác, chúng tôi cho rằng cần có tiếp tục xem xét hiện tượng này về mặt xã hội học thêm nữa để làm sáng tỏ những điều kiện xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động này; gia tăng tri thức về nó, và công nghệ trên mạng làm phương tiện trung gian cho những quan hệ thân tình như thế nào, và đưa ra một quan niệm rõ ràng hơn về bản chất của quan hệ thân tình trong thời đại toàn cầu.

 • Article


 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Halryjno, Sigtona; Therese Lyng, Selam (2009)

 • Dựa trên cơ sở phỏng vấn sâu những phụ nữ là nhà chuyên môn đã rời bỏ con đường công danh vốn đòi hỏi sự tận tụy cao để chăm sóc con nhỏ ở Na Uy, một đất nước có chế độ phúc lợi dồi dào, bài viết đặt câu hỏi nghi ngờ và bác bỏ những cách lý giải hiện hành về tình trạng này. Các lý thuyết hiện hữu như Thuyết sở thích đã cho rằng sở dĩ phụ nữ làm như vậy vì sau khi sinh con, họ đã tìm ra sở thích thật sự của mình – đó là con cái, và bởi thế họ rời bỏ nghề nghiệp để chăm sóc con cái. Bài viết cho rằng để hiểu đúng sự chuyển đổi này cần tìm hiểu điều được coi là tính hợp lý về mặt văn hóa liên quan đến công việc và gia đình, cũng như tác động và kể cả phản tác dụng của chế độ phúc lợi đối với bình đẳng giới.

 • Article


 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Sang-Jin, Han; Young-Hee, Shim (2010)

 • Mục đích của bài viết này là đánh giá một cách phê phán việc khái niệm hiên đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, do Beck và Grande đề xuất, phù hợp ở mức độ nào cho Đông Á. Các khái niệm như động lực, các chiều cạnh cấu trúc chủ quan đối diện với các chiều cạnh quyết định-văn hóa, các khía cạnh cấp tiến và thiếu hụt của hiện đại, các nhân tố hút và đẩy, được sử dụng để làm rõ những điều kiện cơ bản của sự chuyển thể lịch sử này. Sử dụng các khái niệm này, bài viết đưa ra các khẳng định sau đây: 1) Hiện đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, như một xu hướng toàn cầu, tác động tới Đông Á cũng sâu sắc như đối với phương Tây, đặc biệt, khi chúng ta nhận thấy điều này trong sự chuyển thể lịch sử mang điều kiện lịch sử cấu trúc; 2) Những rủi ro toàn cầu, như một động lực của hiện đại thứ...