Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Article


  • Authors: Conca, Ken (2009)

  • Bài viết này nghiên cứu về vai trò của Hoa Kỳ trong các cơ quan quốc tế và những hành động để bảo vệ nguồn nước. Nước là thách thức toàn cầu trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường và an ninh nhân loại. Nước cũng là đặc trưng của hàng loạt các vấn đề môi trường “xuyên quốc gia” mà nổi lên trong đó là các tổ chức quốc tế đang được hình thành để tập trung vào một vài mảng khác nhau như: sáng kiến hỗ trợ phát triển, những nỗ lực điều hòa các cuộc tranh luận đang tiếp diễn về tư hữu hóa nguồn nước và những đập nước lớn, chiến dịch nhằm công nhận “nhân quyền” về nước, và một công ước khung hợp tác quốc tế về chia sẻ các lưu vực sông. Sự hứa hẹn của Hoa Kỳ đối với những sáng kiến này hé lộ một số vấn đề: sự không thống nhất trong chính sách của Hoa Kỳ về nguồn nước, sự thiên lệ...

  • Article


  • Authors: Clémençon, Raymond (2009)

  • Năm 2008 đã trở thành một năm với những thay đổi sâu sắc. Nó đi vào lịch sử như một năm mà hệ thống tài chính quốc tế lao dốc, và chỉ khi những gói cứu trợ lớn được bơm vào mới có thể ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế tổng thể. Một lý do mang tính lịch sử khác đó là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ (Tổng thống Barak Obama). Không những đây là tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà đây còn là sự kiện tạo hy vọng cho người dân trên toàn thế giới, những người tin rằng những vấn đề rối ren toàn cầu hiện nay chỉ có thể giải quyết được bằng con đường đa phương và liên quan đến tất cả các chính đảng. Sau 8 năm thực hiện chính sách đơn phương đối ngoại, Hoa Kỳ đã lờ đi một cách có hệ thống những ý thức hệ khoa học về các xu hướng toàn cầu và quan điểm khác nhau trong việc làm thế nào để ...