Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Article


  • Authors: Đức Luân [Người dịch]; Meadow, Tey (2010-12)

  • Giới có lẽ là cách thức rộng khắp, cơ bản và được chấp nhận phổ biến nhất để chia tách và phân loại xã hội loài người. Nhưng trong những năm gần đây, tòa án Mỹ và các cơ quan hành chính tiểu bang đã phải đối mặt với một thách thức ngày một gia tăng tứ các cá nhân muốn giới tính của họ được tái phân loại. Những người chuyển giới gây ra một sự khủng hoảng phân loại sâu sắc đối với các thiết chế xã hội được xây dựng trên ý tưởng cho rằng giới tính sinh học vừa không thể biến đối được vừa có tính phân đôi. Suốt bốn thập kỉ qua, vấn đề trung tâm được chuyển từ làm thế nào để đưa các cá nhân đặc biệt vào các loại sang vấn đề tính thẩm thấu của chính các phân loại giới tính. Phân tích này về 38 phán quyết của tòa án về giới cung cấp một tổng quan về cấu trúc nguyên bản của trật tự giới và ...

  • Article


  • Authors: Aisenbrey, Silke (2009)

  • Bài viết này nghiên cứu những tác động khác nhau của sự hình thành gia đình đối với sự dễ bị tổn thương về mặt kinh tế của nam giới và phụ nữ. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu những khoản đầu tư vào giáo dục có đem lại đủ những nguồn lực cần thiết để thoát khỏi nguy cơ đói nghèo trong khu vực có thu nhập thấp hay liệu những thay đổi về đặc điểm gia đình có phải là những nhân tố quan trọng hơn quyết định mức sống của một cá nhân không. Những thay đổi về đặc điểm gia đình được xác định trên hai cơ sở là khi vợ hoặc chồng gia nhập hoặc rút ra khỏi hộ gia đình và họ thuộc thị trường lao động nào. Nghiên cứu này tập trung vào các hộ gia đình thuộc khu vực có thu nhập thấp tại Đức, đây là bộ phân dân cư có nguy cơ bị đói nghèo cao trong hệ thống phúc lợi xã hội, một hệ thống có trách nhiệm là...