Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Article


 • Authors: Ranjan, Priyantha; Kazama, So; Sawamoto, Masaki (2010)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước ngầm bị xâm nhập mặn các trong tầng chứa nước ngầm ven biển. Đánh giá của chúng tôi được dựa trên mô hình khí hậu Hadley Centre, HadCM3, với kịch bản phát thải cao và thấp (SRES A2 và B2) cho giai đoạn năm 2000- 2099. Trong cả hai kịch bản, các nguồn tài nguyên nước ngầm bị thiệt hại hàng năm cho thấy xu hướng ngày càng tăng sự thiếu hụt nước ở tất cả các vùng nghiên cứu, ngoại trừ khu vực phía bắc châu Phi/Sahara. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, đơn thuần lượng mưa và nhiệt độ không thể hiện mối tương quan cao với sự giảm sút nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chỉ số khô hạn và mất nước ngầm lại có mối tương quan nghịch chặt chẽ. Chúng tôi cũng thảo luận về tác động của sự giảm sút tài nguyê...

 • Article


 • Authors: Võ, Thị Thu[Nguời dịch]; Lê, Đức Minh[Người dịch]; Parry, Martin (2010)

 • Dựa trên nghiên cứu trước đây, những ước tính định lượng về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) lên sản xuất lương thực toàn cầu được thực hiện dựa trên thử nghiệm kịch bản khí nhà kính trong trường hợp tổng thể HadCM2 và gần đây là HadCM3 của Trung tâm Hadley tại Anh Quốc (Hulme và cộng sự, 1999). Những hậu quả tác động lên giá lượng thực toàn cầu và và số lượng người có nguy cơ bị đói do tổ chức nông lương thế giới (FAO, 1988) đưa ra cũng được tính tới. BĐKH được dự đoán sẽ làm tăng sản lượng cây trồng ở các vùng vĩ độ cao và trung bình và giảm ở các vùng vĩ độ thấp hơn. Sự thay đổi này ngày càng trở nên rõ ràng. Hệ thống cung cấp lương thực có thể đáp ứng được những thay đổi theo vùng ở mức độ toàn cầu, với năng suất lương thực, giá cả và nguy cơ bị đói gần như không bị tác động...

 • Article


 • Authors: Satterthwaite, David (2011)

 • Bài viết này dựa trên chương trình hợp tác về Khả năng và rào cản trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình có liên quan đến nhiều cá nhân và tổ chức. Cụ thể, bài báo có sự đóng góp và hợp tác của các tác giả như Saleemul Huq and HaReid (nhóm BĐKH của IIED), Mark Pelling (Kings College, Đại học London), Aromar Revi (TARU) and Patricia Lankao Romero (Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia, Mỹ). Nội dung của bài báo cũng dựa trên một số nghiên cứu của Debra Roberts (trường hợp nghiên cứu Chiến lược thích nghi của Durban), Jorgelina Hardoy và Gustavo Pandiella (Argentina), Cynthia B. Awuor, Victor A. Orindi và Andrew Adwerah (Mombasa), Mozaharul Alam (Bangladesh/Dhaka), Sheridan Bartlett (nghiên cứu về tác động của BĐK...

 • Article


 • Authors: E. Argersinger, Jo Ann (2010)

 • Bài viết này xem xét lại lịch sử của nhà ở công cộng và cuộc tranh luận nó tạo ra từ Đại khủng hoảng cho tới Chiến tranh Lạnh. Bằng cách viết lại lịch sử đó trên sân chơi toàn cầu, nó chứng minh rằng cuộc thảo luận về nhà ở công cộng đối nghịch với nhà ở sở hữu cũng đồng thời là một cuộc tranh luận về ý nghĩa của quyền công dân và dân chủ Mỹ. Thông qua việc kiểm tra các xung đột quốc gia và bỏ qua các xung đột địa phương, bài viết này chỉ ra sâu hơn rằng cuộc chiến về nhà ở công cộng có ý nghĩa và bất ổn định hơn nhiều so với quan điểm truyền thống. Cả các nhà phê bình lẫn người ủng hộ nhà ở công cộng đều đã rút ra (kết luận) từ các kinh nghiệm quốc tế và giả định trong việc coi nhà ở công cộng là một nhân tố cấu thành của quyền công dân ở nền dân chủ Mỹ. Những lo ngại về chủ nghĩa ...

 • Article


 • Authors: Đoàn, Thị Tuyến [Người dịch]; Alasuutari, Pertti (2010)

 • Quyền lực là một khái niệm chủ yếu trong nghiên cứu văn hóa. Ví dụ, các qui tắc của Association for Cultural Studies [Hiệp hội nghiên cứu văn hóa], một tổ chức hướng đến thiết lập và thúc đẩy một cộng đồng nghiên cứu văn hóa toàn thế giới, phát biểu rằng: Tương tự, ‘Mục tiêu và ý định’ của Tập san European Journal of Cultural Studies [Tập san nghiên cứu văn hóa Châu Âu] đã phát biểu rằng Tập san sẽ ‘tham gia vào các thảo luận có tính phê bình về các tương quan quyền lực liên quan tới phạm vi giới tính, giai cấp, tình dục, tộc người và các điểm vi mô và vĩ mô của xung đột chính trị’. Tuy nhiên, quyền lực là gì? Thật khó mà định nghĩa được; nó cũng chủ yếu giống như khái niệm là dành cho nghiên cứu văn hóa và các ngành khoa học xã hội nói chung. Cho nên trong nhiều tình huống nó b...

 • Article


 • Authors: Đoàn, Thị Tuyến [Người dịch]; Haroon, Akaram-Lodhi (2010)

 • Martin Ravallion và Dominique van de Walle lập luận rằng việc gia tăng tình trạng không có ruộng đất ở Việt nam là một hàm số con người (a function of people) lợi dụng sự quay trở lại cao hơn đối với giáo dục được chứng thực ở lao động hưởng lương khi so sánh với việc làm nông. Do đó,việc gia tăng tình trạng không có ruộng đất là một tín hiệu thành công về mặt kinh tế. Bài phê bình này cho rằng Ravallion và van de Walle đã hiểu sai tình trạng không có ruộng đất, giải thích chưa chính xác các số liệu liên quan và làm giảm tầm quan trọng của những thúc ép đang mặt đối mặt với người dân nông thôn Việt Nam. Bằng cách làm như vậy, họ không nắm bắt được những thực tế phức tạp của chuyển đổi đất nông nghiệp ở Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Raeff, Catherine (2010)

 • Kiến thức về sự phức tạp của văn hóa và phát triển đã được thúc đẩy bởi lý thuyết và nghiên cứu về cách thức nhận thức về sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau hình thành nên sự phát triển của trẻ. Bài viết này bắt đầu với việc điểm qua lý thuyết nhằm lần ra sự chuyển động từ các văn hóa đặc thù dưới dạng sự độc lập hoặc phụ thuộc lẫn nhau tới việc xem xét cách thức mà cả sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau được hiểu và xây dựng ở các văn hóa khác nhau. Sau đó, một nghiên cứu chỉ ra tính khả biến của liên văn hóa (cross-culture) và nội văn hóa (inter-culture) trong việc hiểu và cấu trúc sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau của trẻ.

 • Article


 • Authors: McAlister, Ruth (2010-09)

 • Ở rất nhiều nơi trên thế giới, những công dân đang yêu cầu được tham gia vào việc quy hoạch và quản lý môi trường. Một trong những dạng tham gia đó được dự kiến sẽ được giới thiệu ở Bắc Ireland năm 2011. Trong khi việc giới thiệu “quy hoạch cộng đồng” không rõ ràng trong một khu vực bị chia cắt, thấm chí ở đây, có thể thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa vào quá trình này theo cách làm tăng tính dân chủ. Xung đột sẽ là một “mô-men” không tránh khỏi trong quá trình dân chủ rộng hơn, nhưng, thông qua việc tự nguyện, xung đột có thể nhường đường cho sự đồng thuận nhằm tạo ra những kết quả quy hoạch cộng đồng thành công trong một khu vực mà dân chủ tham gia đã bị kìm nén từ lâu.