UIT – Sách (Ebooks) (70)

BROWSE BY

Item 1 - 20 [/70]

 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Đại Dương (2021)

  Tài liệu được chia thành 6 bài, trong đó có 1 bài giới thiệu về ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog và 5 bài hướng dẫn thực hành các nội dung chính của môn học Thiết kế Luận lý Số: • Bài 1. Giới thiệu Verilog HDL. • Bài 2. Thiết kế máy trạng thái. • Bài 3. Thiết kế các thành phần của khối dữ liệu. • Bài 4. Thiết kế khối dữ liệu. • Bài 5. Thiết kế khối điều khiển. • Bài 6. Thiết kế bộ vi xử lý RISC.
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Đại Dương (2021)

  Nội dung của tài liệu gồm 6 bài thực hành và 3 phụ lục: • Bài 1: Làm quen công cụ thực hành. • Bài 2: Đại số Boolean. • Bài 3: Thiết kế mạch tổ hợp. • Bài 4: Thiết kế phân cấp. • Bài 5: Flipflop và thanh ghi. • Bài 6: Thiết kế bộ đếm đồng bộ. • Phụ lục A: Giới thiệu Altera DE2 Board. • Phụ lục B: Thông tin, dữ liệu và tín hiệu. • Phụ lục C: Bộ giải mã LED 7 đoạn.
 • Authors: Trương, Hải Bằng (2021)

  Giáo trình bao gồm 5 Chương và phụ lục với các nội dung sau: Chương 1.Tổng quan về ontology Chương 2. Các nghiên cứu liên quan Chương 3.Mâu thuẫn tri thức và lý thuyết đồng thuận Chương 4. Tích hợp ontology dựa trên lý thuyết đồng thuận Chương 5.Tích hợp ontology mờ Phụ lục. Các dự án nghiên cứu ontology FOR Industry 4.0 hiện nay.  
 • Authors: Phan, Hoàng Chương; Vũ, Tuấn Hải; Đỗ, Trung Hiếu; Nguyễn, Xuân Huy (2021)

  Chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt công nghệ như tính toán thông minh, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Do đó, áp lực về nhu cầu nâng cao năng lực tính toán, cả về chất lượng lẫn số lượng vô hình trung khiến mô hình máy tính hiện tại (máy tính cổ điển) lỗi thời vì kích thước transistor đã tới giới hạn lượng tử và không thể thu nhỏ hơn nữa. May mắn thay, máy tính lượng tử đã ra đời, có khả năng phục vụ hoàn toàn nhu cầu tính toán của nhân loại trong tương lai. Tuy vẫn còn giới hạn về công nghệ, vẫn có những thành tựu bước đầu về lĩnh vực này khiến chúng ta phải lưu tâm. Máy tính lượng tử cũng được xếp hạng thứ 7 trong danh mục các công nghệ chủ ...
 • Authors: Mai, Tiến Dũng; Huỳnh, Thị Thanh Thương; Nguyễn, Thanh Sơn; Nguyễn, Bích Vân; Phạm, Nguyễn Trường An (2021)

  Giáo trình Nhập môn lập trình được biên soạn dựa theo đề cương của môn học Nhập môn lập trình đang được giảng dạy tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM. Giáo trình cung cấp một số kiến thức về chương trình máy tính, cách giải quyết bài toán trên máy tính và các kỹ thuật lập trình cơ bản. Các ví dụ minh họa và chương trình được viết bằng ngôn ngữ C/C++, đây là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến hiện nay. Các ví dụ minh họa được giải thích chi tiết nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phương pháp xây dựng chương trình dựa trên lời giải của bài toán và cách thức vận hành của chương trình khi được thực thi trên máy tính.
 • Authors: Lê, Trung Quân; Huỳnh, Văn Đặng; Nguyễn, Khánh Thuật (2021)

  Cuốn sách gồm có 8 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về công nghệ IoTs. Chương 2 trình bày về các lĩnh vực ứng dụng IoTs, trong đó có một số ứng dụng được triển khai trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp.HCM. Chương 3 trình bày về các bộ giao thức mạng IoTs. Chương 4 trình bày về các nền tảng phần cứng và phần mềm mã nguồn mở IoTs phổ dụng. Chương 5 giới thiệu về các nền tảng điện toán đám mây (cloud computing), tính toán cận biên (edge computing), cũng như khả năng phối hợp với công nghệ IoTs trong kiến trúc N-Tier để phát triển các giải pháp và ứng dụng IoTs. Kiến trúc mạng do chúng tôi phát triển IoTs network testbed được giới thiệu...
 • Authors: Phạm, Đình Huy; Nguyễn, Thanh Thiện; Trần, Đại Dương; Trần, Hoàng Lộc (2019)

  Tài liệu Hướng dẫn thực hành Cơ sở dữ liệu (CSDL) trình bày các kỹ thuật, công cụ để có thể thao tác với một CSDL quan hệ thông qua hệ quản trị CSDL (DBMS) cụ thể (Microsoft SQL Server), phục vụ cho nhiều môn học nâng cao về CSDL trong những học kỳ kế tiếp. Tài liệu giới thiệu các công cụ trong Microsoft SQL Server, hiện thực được ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL đơn giản và nâng cao trên DBMS, cách khai báo các ràng buộc toàn vẹn trên một quan hệ và trên nhiều quan hệ.
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Nguyễn, Thanh Thiện (2019)

  Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: giới thiệu về thiết bị di động Chương 2: tổng quan về lập trình nhúng trên thiết bị di động Chương 3: cấu trúc vi xử lý arm Chương 4: lập trình ngoại vi Chương 5: hệ điều hành thời gian thực Chương 6: mã hóa và bảo vệ thông tin trên arm Chương 7: tối ưu chương trình nhúng Chương 8: arduino Chương 9: raspberry pi
 • Authors: Cao, Thanh Tình; Hà, Mạnh Linh; Lê, Hoàng Tuấn; Lê, Huỳnh Mỹ Vân (2019)

  Nội dung chính của giáo trình này bao gồm 7 chương, như sau: • Chương 1: Ma trận – định thức; • Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính; • Chương 3: Không gian véc tơ; • Chương 4: Ánh xạ tuyến tính; • Chương 5: Không gian Euclide; • Chương 6: Chéo hóa ma trận; • Chương 7: Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương.
 • Authors: Nguyễn, Gia Tuấn Anh; Mai, Văn Cường; Bùi, Danh Hường (2018)

  Cơ sở dữ liệu không chỉ là một môn học nền tảng cho các sinh viên, học viên ngành Công nghệ thông tin mà còn cho một số ngành học khác. Đây cũng là môn học mà các đơn vị thường chọn để thi tốt nghiệp, liên thông giữa các bậc học của ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình này được xây dựng hướng tới các sinh viên bậc đại học và học viên bậc cao học. Nội dung giáo trình thể hiện đầy đủ các kiến thức cơ sở, vừa hướng tới các giá trị thực tiễn, vừa mang tính sư phạm và dễ đọc. Đặc biệt giáo trình cố gắng cung cấp nhiều ví dụ ở mỗi kiến thức nhằm tăng cường tính dễ hiểu.
 • Authors: Đỗ, Phúc (2016)

  Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chương 2: TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP Chương 3: DÃY PHỔ BIẾN Chương 4: PHÂN LỚP DỮ LIỆU Chương 5: LÝ THUYẾT TẬP THÔ Chương 6: GOM CỤM DỮ LIỆU Chương 7: KHAI PHÁ VĂN BẢN Chương 8: KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG SQL 2000 Chương 9: PHẦN MỀM WEKA HỖ TRỢ KHAI THÁC DỮ LIỆU
 • Authors: Vũ, Đức Lung; Trần, Ngọc Đức (2016)

  Hệ thống nhúng là nền tảng cho rất nhiều thiết bị thông minh ngày nay. Với nền tảng là các vi xử lý và vi điều khiển, hệ thống nhúng cung cấp cho các nhà thiết kế các công cụ để thiết kế nên các sản phẩm đa dạng đáp ứng cho nhu cầu của con người. Tuy nhiên việc nghiên cứu và học môn học này ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Sinh viên đa phần khi tiếp xúc với nó vẫn còn tư tưởng e ngại vì hầu hết tài liệu tiếng Việt viết còn hạn chế và rất nhiều tài liệu hiện có bằng tiếng Anh. Do đó, việc tổng hợp các kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng dưới dạng giáo trình Tiếng Việt là một việc làm cần thiết.
 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn (2016)

  Các hệ cơ sở tri thức (HCSTT), hệ chuyên gia (HCG), các hệ giải vấn đề hay bài toán thông minh (HGVĐTM) ngày càng có tầm ứng dụng thực tế trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người. Về mặt kiến trúc các hệ thống này gồm nhiều thành phần như cơ sở tri thức, bộ suy diễn, giao diện, bộ giải thích, bộ quản lý tri thức. Hai thành phần trung tâm của các hệ thống này là cơ sở tri thức (CSTT) và bộ suy diễn (BSD). Cơ sở tri thức lưu trữ phần kiến thức của miền tri thức ứng dụng bao gồm những thành phần khá trừu tượng và phức tạp như các khái niệm với những liên hệ cơ bản trên các khái niệm, các quan hệ khác trên các khái niệm, các toán tử, các hàm, các sự kiện và các luật. Những mối l...
 • Authors: Đinh, Đức Anh Vũ (2015)

  Giáo trình được cấu trúc gồm 8 chương: - Chương 1: Khái niệm cơ bản - Chương 2: Hệ thống số đếm và mã - Chương 3: Đại số Boole và mạch luận lý - Chương 4: Đơn giản hàm số Boole - Chương 5: Mạch luận lý tổ hợp - Chương 6: Mạch luận lý tổ hợp MSI - Chương 7: Mạch luận lý tuần tự - Chương 8: Thanh ghi và bộ đếm
 • Authors: Nguyễn, Đình Thuân; Mai, Văn Hùng (2015)

  Giáo trình được chia thành 7 chương, cung cấp các kiến thức lập trình web từ cơ sở đến nâng cao. Chương 1: Tổng quan về Web Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Web tĩnh HTML và CSS Chương 3: Lập trình Web tĩnh với Javascript và JQuery Chương 4: Lập trình Web động với PHP Chương 5: PHP với hệ quản trị CSDL MySQL Chương 6: Kỹ thuật lập trình Ajax Chương 7: MVC và Framework CodeIgniter
 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng (2015)

  Nội dung giáo trình tập trung vào một số vấn đề cơ sở có tính chất nền tảng của Ngôn ngữ học máy tính. Giáo trình được tôi trình bày theo phương pháp chú trọng đồng thời đến cả hai khía cạnh: giảng dạy kiến thức lý thuyết và truyền đạt kỹ năng chuyên môn cho sinh viên. Mặc dù đây là giáo trình nhập môn về Ngôn ngữ học máy tính cho sinh viên chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở bậc đại học nhưng quyển sách này hoàn toàn có thể được sử dụng như một tài liệu học thuật hữu ích cho mọi độc giả có quan tâm đến chuyên ngành này.
 • Authors: Đinh, Đức Anh Vũ; Hồ, Thị Kim Hoàng (2015)

  Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương: - Chương 1: Các khái niệm về điện - Chương 2: Khái niệm cơ bản về mạch điện - Chương 3: Mạch xác lập điều hòa - Chương 4: Các phương pháp phân tích mạch - Chương 5: Mạch ba pha - Chương 6: Mạnghai cửa
 • Authors: Nguyễn, Lưu Thùy Ngân; Nguyễn, Quốc Hưng; Nguyễn, Quốc Minh (2015)

  Những mục tiêu của quyển sách: • Giới thiệu tóm lược kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. • Cung cấp kiến thức nền tảng về dịch máy cho sinh viên đại học bao gồm: lịch sử dịch máy, các phương pháp dịch máy truyền thống và một số phương pháp dịch máy hiện đại dựa trên thống kê. • Giới thiệu những công cụ và tài nguyên có thể sử dụng để xây dựng một hệ thống dịch máy.