Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Minh Đức; Dương, Anh Đức (2019)

 • Nội dung quyển sách này nhằm giới thiệu các khái niệm, kiến thức nền tảng và nội dung chi tiết về các kỹ thuật ẩn thông tin cơ bản trên các dạng dữ liệu số. Từ đó, giúp độc giả có thể bổ sung kiến thức và tự nghiên cứu phát triển các ứng dụng từ các kỹ thuật này. Bên cạnh đó, quyển sách cũng trình bày những kỹ thuật ẩn thông tin nâng cao bằng việc sử dụng các thuật toán trong lĩnh vực máy học, logic mờ, trí tuệ nhân tạo,.. vào mô hình ẩn thông tin nhằm tối ưu hóa kết quả của mô hình ẩn và trích thông tin, có thể tùy biến theo từng lĩnh vực ứng dụng. Cuối cùng, kỹ thuật dò tìm và phát hiện thông tin ẩn trong dữ liệu số cũng được trình bày cùng với những thách thức còn tồn tại để giúp độc giả hiểu rõ hơn về lĩnh vực nghiên cứu này...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn (2016)

 • Các hệ cơ sở tri thức (HCSTT), hệ chuyên gia (HCG), các hệ giải vấn đề hay bài toán thông minh (HGVĐTM) ngày càng có tầm ứng dụng thực tế trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người. Về mặt kiến trúc các hệ thống này gồm nhiều thành phần như cơ sở tri thức, bộ suy diễn, giao diện, bộ giải thích, bộ quản lý tri thức. Hai thành phần trung tâm của các hệ thống này là cơ sở tri thức (CSTT) và bộ suy diễn (BSD). Cơ sở tri thức lưu trữ phần kiến thức của miền tri thức ứng dụng bao gồm những thành phần khá trừu tượng và phức tạp như các khái niệm với những liên hệ cơ bản trên các khái niệm, các quan hệ khác trên các khái niệm, các toán tử, các hàm, các sự kiện và các luật. Những mối liên hệ trên các thành phần tri thức rất đa dạng và phức tạp. Bộ suy diễn thực hiện việc “suy luận” g...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Nguyễn, Đình Hiển (2017)

 • Một hệ cơ sở tri thức (HCSTT) sẽ giúp người ta quản lý tri thức của các miền tri thức khác nhau trên máy tính, giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến tri thức; cao cấp hơn là hệ thống có khả năng suy luận hay suy diễn giải quyết những vấn đề trừu tượng và phức tạp. Hệ thống thường có một tổ chức lưu trữ tri thức phục vụ cho việc giải quyết các yêu cầu hay vấn đề ứng dụng được đặt ra; tổ chức tri thức này được gọi là cơ sở tri thức (CSTT) của hệ thống. Một lớp ứng dụng phổ biến đã có nhiều ứng dụng thực tế được xây dựng là các hệ chuyên gia (HCG), và đặc biệt là các hệ giải bài toán (vấn đề) thông minh (HGVĐTM). Hệ chuyên gia có CSTT lưu tri thức chuyên gia bao gồm cả kinh nghiệm của chuyên gia, và có khả năng suy luận giải quyết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vự...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Hải Bằng (2017)

 • Các hệ thống mờ đã có những tiến bộ nhanh chóng vượt bậc trong thời gian gần đây với các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: các thiết bị điện tử, điều khiển công nghiệp, các hệ thống quản trị kinh doanh, tài chính,... Có rất nhiều tài liệu về lý thuyết mờ là sách chuyên khảo, các bài báo, các giáo trình về toán học mờ. Tuy nhiên trong các trường đại học, sinh viên ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin rất cần một cuốn giáo trình về các hệ thống mờ nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của các hệ suy diễn mờ và phương pháp xây dựng hệ thống bằng cách sử dụng phần mềm chuyên biệt với các Case Study cụ thể. Giáo trình Các hệ suy diễn mờ là một phiên bản mở rộng và nâng cao của các bài giảng dành cho sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng; Nguyễn, Trọng Chỉnh (2017)

 • Giáo trình này được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy lý thuyết cho môn chuyên ngành tự chọn Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trong chương trình đào tạo, các kiến thức của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên được giảng dạy thông qua các môn chuyên ngành bắt buộc (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên1, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao, Ngôn ngữ học máy tính), các môn chuyên ngành tự chọn (Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Các hệ thống hỏi-đáp, Ngôn ngữ học ngữ liệu, Dịch máy, Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên), môn tự chọn tự do (Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và các môn chuyên...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Trịnh, Quốc Sơn (2015)

 • Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tham khảo khá nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bao gồm 6 chương, tập trung các vấn đề cốt lõi nhất để sinh viên nắm được các kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đây là hai thành phần quan trọng trong xây dựng một chương trình máy tinh để giải quyết các bài toán thực tế.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Thanh Nguyên; Hầu, Vũ Thành Nam (2013)

 • Hiện này với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống máy tính, nhu cầu đặc tả hệ thống trong các giai đoạn phát triển phần mềm càng được tăng cường. Bởi vì ngoài lợi ích mô tả hệ thống, các đặc tả còn giúp cho các người quản trị dự án có thể phát hiện sớm các lỗi trong hệ thống. Từ đó giúp giảm thiểu chi phí xây dựng và phát triển hệ thống hay phần mềm trong các giai đoạn sau của dự án. Giáo trình đặc tả hình thức cung cấp cho sinh viên các cơ sở toán học và các phương pháp đặc tả hình thức, ứng dụng đặc tả trong công nghệ phần mềm. Sinh viên được làm quen với hai ngôn ngữ đặc tả quen thuộc nhất là VDM và Z. Ngoài ra giáo trình còn cung cấp phần kiến thức về phương pháp kiểm chứng và chứng minh tính đúng đắn của đặc tả hàm và luật suy diễn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Lưu Thùy Ngân; Nguyễn, Quốc Hưng; Nguyễn, Quốc Minh (2015)

 • Những mục tiêu của quyển sách: • Giới thiệu tóm lược kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. • Cung cấp kiến thức nền tảng về dịch máy cho sinh viên đại học bao gồm: lịch sử dịch máy, các phương pháp dịch máy truyền thống và một số phương pháp dịch máy hiện đại dựa trên thống kê. • Giới thiệu những công cụ và tài nguyên có thể sử dụng để xây dựng một hệ thống dịch máy.