Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Thuân; Mai, Văn Hùng (2015)

 • Giáo trình được chia thành 7 chương, cung cấp các kiến thức lập trình web từ cơ sở đến nâng cao. Chương 1: Tổng quan về Web Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Web tĩnh HTML và CSS Chương 3: Lập trình Web tĩnh với Javascript và JQuery Chương 4: Lập trình Web động với PHP Chương 5: PHP với hệ quản trị CSDL MySQL Chương 6: Kỹ thuật lập trình Ajax Chương 7: MVC và Framework CodeIgniter

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Thi Vương; Nguyễn, Vĩnh Kha; Lê, Minh Trí (2013)

 • Giáo trình được biên soạn với 5 chương Chương 1. Tổng quan Chương 2. Điều khiển web server (Server Controls) – Master Page – Web Navigation Chương 3. Quản lý trạng thái – Các thành phần cấu hình Chương 4. Các control hỗ trợ trình bày, xử lý database trong ASP.NET Chương 5. ASP.NET MVC

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiển; Hồ, Long Vân; Nguyễn, Thị Ngọc Diễm (2013)

 • Lập trình symbolic là ngành khoa học nghiên cứu và phát triển các giải thuật và chương trình máy tính thực hiện trên các biểu thức toán học và các đối tượng toán học. Lập trình symbolic giúp chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng hơn cho việc lập trình với các đối tượng tính toán trừu tượng trong các hệ thống phức tạp. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng là một ngành khoa học phát triển trong lĩnh vực khoa học máy tính, ngành này đã mang đến nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống. Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo là môn học mang đến cho sinh viên một phương thức lập trình mới, và giúp cho sinh viên có thể tiếp cận sâu hơn các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, có rất nhiều công cụ để phục vụ cho việc lập trình symbolic như: Maple, Mathematica, Matlab, … Tuy nhiên,...