Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn (2016)

 • Các hệ cơ sở tri thức (HCSTT), hệ chuyên gia (HCG), các hệ giải vấn đề hay bài toán thông minh (HGVĐTM) ngày càng có tầm ứng dụng thực tế trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người. Về mặt kiến trúc các hệ thống này gồm nhiều thành phần như cơ sở tri thức, bộ suy diễn, giao diện, bộ giải thích, bộ quản lý tri thức. Hai thành phần trung tâm của các hệ thống này là cơ sở tri thức (CSTT) và bộ suy diễn (BSD). Cơ sở tri thức lưu trữ phần kiến thức của miền tri thức ứng dụng bao gồm những thành phần khá trừu tượng và phức tạp như các khái niệm với những liên hệ cơ bản trên các khái niệm, các quan hệ khác trên các khái niệm, các toán tử, các hàm, các sự kiện và các luật. Những mối liên hệ trên các thành phần tri thức rất đa dạng và phức tạp. Bộ suy diễn thực hiện việc “suy luận” g...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Thanh Nguyên; Hầu, Vũ Thành Nam (2013)

 • Hiện này với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống máy tính, nhu cầu đặc tả hệ thống trong các giai đoạn phát triển phần mềm càng được tăng cường. Bởi vì ngoài lợi ích mô tả hệ thống, các đặc tả còn giúp cho các người quản trị dự án có thể phát hiện sớm các lỗi trong hệ thống. Từ đó giúp giảm thiểu chi phí xây dựng và phát triển hệ thống hay phần mềm trong các giai đoạn sau của dự án. Giáo trình đặc tả hình thức cung cấp cho sinh viên các cơ sở toán học và các phương pháp đặc tả hình thức, ứng dụng đặc tả trong công nghệ phần mềm. Sinh viên được làm quen với hai ngôn ngữ đặc tả quen thuộc nhất là VDM và Z. Ngoài ra giáo trình còn cung cấp phần kiến thức về phương pháp kiểm chứng và chứng minh tính đúng đắn của đặc tả hàm và luật suy diễn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Cao, Thanh Tình; Hà, Mạnh Linh; Lê, Hoàng Tuấn; Lê, Huỳnh Mỹ Vân (2019)

 • Nội dung chính của giáo trình này bao gồm 7 chương, như sau: • Chương 1: Ma trận – định thức; • Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính; • Chương 3: Không gian véc tơ; • Chương 4: Ánh xạ tuyến tính; • Chương 5: Không gian Euclide; • Chương 6: Chéo hóa ma trận; • Chương 7: Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Đức Lung; Trần, Ngọc Đức (2016)

 • Hệ thống nhúng là nền tảng cho rất nhiều thiết bị thông minh ngày nay. Với nền tảng là các vi xử lý và vi điều khiển, hệ thống nhúng cung cấp cho các nhà thiết kế các công cụ để thiết kế nên các sản phẩm đa dạng đáp ứng cho nhu cầu của con người. Tuy nhiên việc nghiên cứu và học môn học này ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Sinh viên đa phần khi tiếp xúc với nó vẫn còn tư tưởng e ngại vì hầu hết tài liệu tiếng Việt viết còn hạn chế và rất nhiều tài liệu hiện có bằng tiếng Anh. Do đó, việc tổng hợp các kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng dưới dạng giáo trình Tiếng Việt là một việc làm cần thiết.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Phúc (2016)

 • Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chương 2: TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP Chương 3: DÃY PHỔ BIẾN Chương 4: PHÂN LỚP DỮ LIỆU Chương 5: LÝ THUYẾT TẬP THÔ Chương 6: GOM CỤM DỮ LIỆU Chương 7: KHAI PHÁ VĂN BẢN Chương 8: KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG SQL 2000 Chương 9: PHẦN MỀM WEKA HỖ TRỢ KHAI THÁC DỮ LIỆU

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lâm, Đức Khải; Nguyễn, Thanh Thiện (2019)

 • Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: giới thiệu về thiết bị di động Chương 2: tổng quan về lập trình nhúng trên thiết bị di động Chương 3: cấu trúc vi xử lý arm Chương 4: lập trình ngoại vi Chương 5: hệ điều hành thời gian thực Chương 6: mã hóa và bảo vệ thông tin trên arm Chương 7: tối ưu chương trình nhúng Chương 8: arduino Chương 9: raspberry pi

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Đức Anh Vũ; Hồ, Thị Kim Hoàng (2015)

 • Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương: - Chương 1: Các khái niệm về điện - Chương 2: Khái niệm cơ bản về mạch điện - Chương 3: Mạch xác lập điều hòa - Chương 4: Các phương pháp phân tích mạch - Chương 5: Mạch ba pha - Chương 6: Mạnghai cửa

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng (2015)

 • Nội dung giáo trình tập trung vào một số vấn đề cơ sở có tính chất nền tảng của Ngôn ngữ học máy tính. Giáo trình được tôi trình bày theo phương pháp chú trọng đồng thời đến cả hai khía cạnh: giảng dạy kiến thức lý thuyết và truyền đạt kỹ năng chuyên môn cho sinh viên. Mặc dù đây là giáo trình nhập môn về Ngôn ngữ học máy tính cho sinh viên chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở bậc đại học nhưng quyển sách này hoàn toàn có thể được sử dụng như một tài liệu học thuật hữu ích cho mọi độc giả có quan tâm đến chuyên ngành này.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Thuân; Mai, Văn Hùng (2015)

 • Giáo trình được chia thành 7 chương, cung cấp các kiến thức lập trình web từ cơ sở đến nâng cao. Chương 1: Tổng quan về Web Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Web tĩnh HTML và CSS Chương 3: Lập trình Web tĩnh với Javascript và JQuery Chương 4: Lập trình Web động với PHP Chương 5: PHP với hệ quản trị CSDL MySQL Chương 6: Kỹ thuật lập trình Ajax Chương 7: MVC và Framework CodeIgniter

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiển; Hồ, Long Vân; Nguyễn, Thị Ngọc Diễm (2013)

 • Lập trình symbolic là ngành khoa học nghiên cứu và phát triển các giải thuật và chương trình máy tính thực hiện trên các biểu thức toán học và các đối tượng toán học. Lập trình symbolic giúp chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng hơn cho việc lập trình với các đối tượng tính toán trừu tượng trong các hệ thống phức tạp. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng là một ngành khoa học phát triển trong lĩnh vực khoa học máy tính, ngành này đã mang đến nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống. Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo là môn học mang đến cho sinh viên một phương thức lập trình mới, và giúp cho sinh viên có thể tiếp cận sâu hơn các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, có rất nhiều công cụ để phục vụ cho việc lập trình symbolic như: Maple, Mathematica, Matlab, … Tuy nhiên,...