Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Nguyễn, Đình Hiển (2017)

 • Một hệ cơ sở tri thức (HCSTT) sẽ giúp người ta quản lý tri thức của các miền tri thức khác nhau trên máy tính, giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến tri thức; cao cấp hơn là hệ thống có khả năng suy luận hay suy diễn giải quyết những vấn đề trừu tượng và phức tạp. Hệ thống thường có một tổ chức lưu trữ tri thức phục vụ cho việc giải quyết các yêu cầu hay vấn đề ứng dụng được đặt ra; tổ chức tri thức này được gọi là cơ sở tri thức (CSTT) của hệ thống. Một lớp ứng dụng phổ biến đã có nhiều ứng dụng thực tế được xây dựng là các hệ chuyên gia (HCG), và đặc biệt là các hệ giải bài toán (vấn đề) thông minh (HGVĐTM). Hệ chuyên gia có CSTT lưu tri thức chuyên gia bao gồm cả kinh nghiệm của chuyên gia, và có khả năng suy luận giải quyết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vự...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Hải Bằng (2017)

 • Các hệ thống mờ đã có những tiến bộ nhanh chóng vượt bậc trong thời gian gần đây với các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: các thiết bị điện tử, điều khiển công nghiệp, các hệ thống quản trị kinh doanh, tài chính,... Có rất nhiều tài liệu về lý thuyết mờ là sách chuyên khảo, các bài báo, các giáo trình về toán học mờ. Tuy nhiên trong các trường đại học, sinh viên ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin rất cần một cuốn giáo trình về các hệ thống mờ nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của các hệ suy diễn mờ và phương pháp xây dựng hệ thống bằng cách sử dụng phần mềm chuyên biệt với các Case Study cụ thể. Giáo trình Các hệ suy diễn mờ là một phiên bản mở rộng và nâng cao của các bài giảng dành cho sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng; Nguyễn, Trọng Chỉnh (2017)

 • Giáo trình này được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy lý thuyết cho môn chuyên ngành tự chọn Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trong chương trình đào tạo, các kiến thức của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên được giảng dạy thông qua các môn chuyên ngành bắt buộc (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên1, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao, Ngôn ngữ học máy tính), các môn chuyên ngành tự chọn (Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Các hệ thống hỏi-đáp, Ngôn ngữ học ngữ liệu, Dịch máy, Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên), môn tự chọn tự do (Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và các môn chuyên...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Tôn Đảm; Hà, Mạnh Linh; Lê, Hoàng Tuấn (2017)

 • Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên khi làm quen với môn học Lý thuyết Xác suất và thống kê toán học thông qua các bài tập, chúng tôi đã cố gắng viết nên cuốn sách này. Phần chính cuốn sách này bao gồm 8 chương bài tập về Xác suất, Thống kê và nhập môn về Quá trình ngẫu nhiên, ngoài ra chúng tôi còn đƣa ra phần phụ lục Giới thiệu về phần mềm SPSS, là một phần mềm rất hữu dụng hiện nay trong việc xử lý các bài toán về xác suất và thống kê. Để các bạn đọc nắm được những vấn đề cơ bản về lý thuyết chúng tôi đã tóm tắt những nét chính trong từng phần trước khi đưa ra bài tập và hướng dẫn giải. Hầu hết các bài tập đƣa ra đều có lời giải hoặc hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi phân công thực hiện cuốn sách này như sau: Dương Tôn Đảm (chủ biên) biên soạn các chƣơng I, II, III, VIII. Lê Hoà...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Phúc (2017)

 • Giáo trình này tập trung các bài giảng về phân tích mạng xã hội và ứng dụng được tác giả sử dụng để giảng cho sinh viên và học viên cao học ngành CNTT thuộc trường Đại học Công Nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM từ năm 2010 đến nay. Giáo trình gồm 9 chương với các nội dung: chương 1: Tổng quan; chương 2: Đo đạc mạng xã hội; chương 3: Tìm cộng đồng trong mạng xã hội; chương 4: Dự đoán liên kết; chương 5: Biểu diễn trực quan và phân tích mạng xã hội bằng Gephi; chương 6: Lan truyền ảnh hưởng trên mạng xã hội; chương 7: Tìm chủ đề của văn bản; chương 8: Mô hình tác giả - người nhận - chủ đề; chương 9: Hiện thực một số chương trình phân tích mạng xã hội bằng Java. Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học và một số phần nâng cao dựa trên các kết quả của các đề tài tiểu luận, luậ...