Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng; Nguyễn, Trọng Chỉnh (2017)

 • Giáo trình này được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy lý thuyết cho môn chuyên ngành tự chọn Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trong chương trình đào tạo, các kiến thức của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên được giảng dạy thông qua các môn chuyên ngành bắt buộc (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên1, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao, Ngôn ngữ học máy tính), các môn chuyên ngành tự chọn (Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Các hệ thống hỏi-đáp, Ngôn ngữ học ngữ liệu, Dịch máy, Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên), môn tự chọn tự do (Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và các môn chuyên...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng (2015)

 • Nội dung giáo trình tập trung vào một số vấn đề cơ sở có tính chất nền tảng của Ngôn ngữ học máy tính. Giáo trình được tôi trình bày theo phương pháp chú trọng đồng thời đến cả hai khía cạnh: giảng dạy kiến thức lý thuyết và truyền đạt kỹ năng chuyên môn cho sinh viên. Mặc dù đây là giáo trình nhập môn về Ngôn ngữ học máy tính cho sinh viên chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở bậc đại học nhưng quyển sách này hoàn toàn có thể được sử dụng như một tài liệu học thuật hữu ích cho mọi độc giả có quan tâm đến chuyên ngành này.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng (2015)

 • Trong chương trình đào tạo bậc đại học của ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP Hồ Chí Minh, môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là môn chuyên ngành bắt buộc của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Môn học này nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản để sinh viên có thể học tiếp các môn chuyên ngành khác như: Ngôn ngữ học máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao, Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Các hệ thống hỏi - đáp, Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Ngôn ngữ học ngữ liệu, Dịch máy, v.v. Giáo trình này được biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên một số kiến thức nhập môn của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.