Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Tôn Đảm (2016)

 • Trong chương trình Toán của các trường đại học khối Công nghệ và Kỹ thuật hiện nay, luôn có phần Giải tích, và việc giải các bài tập về chúng là một phần hết sức quan trọng mà không phải sinh viên nào cũng có khả năng thực hiện. Vì lý do đó, chúng tôi muốn giúp các sinh viên bằng cách đưa ra lời giải một số bài tập đặc trưng của Giải tích thông qua tài liệu nhỏ này. Trong những năm gần đây, một số phần của Toán Giải tích đã được đưa vào chương trình phổ thông trung học bao gồm các kiến thức về vi, tích phân của hàm số một biến số. Vì vậy, ngay ở phần đầu cuốn sách này, chúng tôi đã đi vào các khái niệm của hàm số nhiếu biến số (mà người đọc từ đó có thể suy ra một số vấn đề của hàm một biến, coi đó là trường hợp riêng, theo phép suy luận diễn dịch trong toán học). Ngoài ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Tôn Đảm; Hà, Mạnh Linh; Lê, Hoàng Tuấn (2017)

 • Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên khi làm quen với môn học Lý thuyết Xác suất và thống kê toán học thông qua các bài tập, chúng tôi đã cố gắng viết nên cuốn sách này. Phần chính cuốn sách này bao gồm 8 chương bài tập về Xác suất, Thống kê và nhập môn về Quá trình ngẫu nhiên, ngoài ra chúng tôi còn đƣa ra phần phụ lục Giới thiệu về phần mềm SPSS, là một phần mềm rất hữu dụng hiện nay trong việc xử lý các bài toán về xác suất và thống kê. Để các bạn đọc nắm được những vấn đề cơ bản về lý thuyết chúng tôi đã tóm tắt những nét chính trong từng phần trước khi đưa ra bài tập và hướng dẫn giải. Hầu hết các bài tập đƣa ra đều có lời giải hoặc hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi phân công thực hiện cuốn sách này như sau: Dương Tôn Đảm (chủ biên) biên soạn các chƣơng I, II, III, VIII. Lê Hoà...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Tôn Đảm; Đặng, Kiên Cường (2016)

 • Quyển sách này được hình thành từ các bài giảng của chúng tôi cho các lớp cao học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong rất nhiều vấn đề Toán cho ngành Công nghệ Thông tin, chúng tôi chọn ba lĩnh vực đã được các tác giả quan tâm nghiên cứu và giảng dạy, đó là: • Giải tích mờ (Fuzzy analysis) • Lý thuyết tập thô (Rough Set Theory) • Giải tích ngẫu nhiên (Stochastic analysis) Phần trình bày trong tài liệu này không chú trọng đi sâu vào các chứng minh mà nhằm giúp các bạn đọc tiếp cận với những khái niệm mới của toán học như lý thuyết tập mờ, tập thô, các vấn đề về giới hạn trong xác suất. Bên cạnh việc cung cấp những mô hình toán theo định hướng mở (mờ, thô và ngẫu nhiên) chúng tôi còn đề cập đến các công cụ xử lý thực...