Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Phúc (2016)

 • Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chương 2: TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP Chương 3: DÃY PHỔ BIẾN Chương 4: PHÂN LỚP DỮ LIỆU Chương 5: LÝ THUYẾT TẬP THÔ Chương 6: GOM CỤM DỮ LIỆU Chương 7: KHAI PHÁ VĂN BẢN Chương 8: KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG SQL 2000 Chương 9: PHẦN MỀM WEKA HỖ TRỢ KHAI THÁC DỮ LIỆU

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lâm, Đức Khải; Nguyễn, Thanh Thiện (2019)

 • Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: giới thiệu về thiết bị di động Chương 2: tổng quan về lập trình nhúng trên thiết bị di động Chương 3: cấu trúc vi xử lý arm Chương 4: lập trình ngoại vi Chương 5: hệ điều hành thời gian thực Chương 6: mã hóa và bảo vệ thông tin trên arm Chương 7: tối ưu chương trình nhúng Chương 8: arduino Chương 9: raspberry pi

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Đức Anh Vũ; Hồ, Thị Kim Hoàng (2015)

 • Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương: - Chương 1: Các khái niệm về điện - Chương 2: Khái niệm cơ bản về mạch điện - Chương 3: Mạch xác lập điều hòa - Chương 4: Các phương pháp phân tích mạch - Chương 5: Mạch ba pha - Chương 6: Mạnghai cửa

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng (2015)

 • Nội dung giáo trình tập trung vào một số vấn đề cơ sở có tính chất nền tảng của Ngôn ngữ học máy tính. Giáo trình được tôi trình bày theo phương pháp chú trọng đồng thời đến cả hai khía cạnh: giảng dạy kiến thức lý thuyết và truyền đạt kỹ năng chuyên môn cho sinh viên. Mặc dù đây là giáo trình nhập môn về Ngôn ngữ học máy tính cho sinh viên chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở bậc đại học nhưng quyển sách này hoàn toàn có thể được sử dụng như một tài liệu học thuật hữu ích cho mọi độc giả có quan tâm đến chuyên ngành này.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Thuân; Mai, Văn Hùng (2015)

 • Giáo trình được chia thành 7 chương, cung cấp các kiến thức lập trình web từ cơ sở đến nâng cao. Chương 1: Tổng quan về Web Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Web tĩnh HTML và CSS Chương 3: Lập trình Web tĩnh với Javascript và JQuery Chương 4: Lập trình Web động với PHP Chương 5: PHP với hệ quản trị CSDL MySQL Chương 6: Kỹ thuật lập trình Ajax Chương 7: MVC và Framework CodeIgniter

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Thuận; Đỗ, Duy Thanh (2016)

 • Trọng tâm của giáo trình đi sâu vào phương thức quản trị doanh nghiệp dựa vào việc tích hợp quản lý các quy trình nghiệp vụ kinh doanh vào trong một hệ thống đồng nhất có tên gọi là ERP – Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Giáo trình ra đời không chủ đích giới thiệu về một phần mềm, cách sử dụng hay lựa chọn một phần mềm. Thuật ngữ ERP xuất hiện trên các tạp chí kinh doanh như là một cứu cánh, một giải pháp góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. ERP không đơn thuần là một phần mềm, đó là một bộ các công cụ hỗ trợ hoạch định kinh doanh hiệu quả và khả thi. Nhưng điều cốt lõi khi tiếp cận ERP đó là bản thân ERP không tự đem lại sự thành công cho doanh nghiệp, mà đi kèm với ERP là một bộ các quy trình và quy tắc kinh doanh được ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Tôn Đảm (2016)

 • Trong chương trình Toán của các trường đại học khối Công nghệ và Kỹ thuật hiện nay, luôn có phần Giải tích, và việc giải các bài tập về chúng là một phần hết sức quan trọng mà không phải sinh viên nào cũng có khả năng thực hiện. Vì lý do đó, chúng tôi muốn giúp các sinh viên bằng cách đưa ra lời giải một số bài tập đặc trưng của Giải tích thông qua tài liệu nhỏ này. Trong những năm gần đây, một số phần của Toán Giải tích đã được đưa vào chương trình phổ thông trung học bao gồm các kiến thức về vi, tích phân của hàm số một biến số. Vì vậy, ngay ở phần đầu cuốn sách này, chúng tôi đã đi vào các khái niệm của hàm số nhiếu biến số (mà người đọc từ đó có thể suy ra một số vấn đề của hàm một biến, coi đó là trường hợp riêng, theo phép suy luận diễn dịch trong toán học). Ngoài ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Tôn Đảm; Hà, Mạnh Linh; Lê, Hoàng Tuấn (2017)

 • Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên khi làm quen với môn học Lý thuyết Xác suất và thống kê toán học thông qua các bài tập, chúng tôi đã cố gắng viết nên cuốn sách này. Phần chính cuốn sách này bao gồm 8 chương bài tập về Xác suất, Thống kê và nhập môn về Quá trình ngẫu nhiên, ngoài ra chúng tôi còn đƣa ra phần phụ lục Giới thiệu về phần mềm SPSS, là một phần mềm rất hữu dụng hiện nay trong việc xử lý các bài toán về xác suất và thống kê. Để các bạn đọc nắm được những vấn đề cơ bản về lý thuyết chúng tôi đã tóm tắt những nét chính trong từng phần trước khi đưa ra bài tập và hướng dẫn giải. Hầu hết các bài tập đƣa ra đều có lời giải hoặc hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi phân công thực hiện cuốn sách này như sau: Dương Tôn Đảm (chủ biên) biên soạn các chƣơng I, II, III, VIII. Lê Hoà...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Cao, Thị Kim Tuyến; Nguyễn, Văn Xanh (2014)

 • Giáo trình Hướng dẫn thực hành ArcMap được thiết kế với cấu trúc gồm 8 chương. Chương 1 và 2 giới thiệu các khái niệm cơ bản của hệ thống thông tin địa lý, cách cài đặt và các chức năng cơ bản của ArcMap. Chương 3, 4, 5 trình bày và hướng dẫn về cách hiển thị dữ liệu dữ liệu GIS, đồng thời hướng dẫn truy vấn dữ liệu không gian, thuộc tính, và xuất các kết quy vấn ra bản đồ, hay xây dựng bản đồ trang in. Chương 6 hướng dẫn cách tạo report liên quan đến dữ liệu GIS. Chương 7 hướng dẫn cách xây dựng dữ liệu, cơ sở dữ liệu GIS, và cách hiệu chỉnh các dạng dữ liệu GIS. Chương 8 giới thiệu về cách chuyển đổi các định dạng dữ liệu GIS khác nhau. Giáo trình được trình bày khá chi tiết, các hình ảnh minh hoạ trực quan, giúp cho người đọc có thể dễ dàng thao tác và thực hiện.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Dương, Tôn Đảm; Đặng, Kiên Cường (2016)

 • Quyển sách này được hình thành từ các bài giảng của chúng tôi cho các lớp cao học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong rất nhiều vấn đề Toán cho ngành Công nghệ Thông tin, chúng tôi chọn ba lĩnh vực đã được các tác giả quan tâm nghiên cứu và giảng dạy, đó là: • Giải tích mờ (Fuzzy analysis) • Lý thuyết tập thô (Rough Set Theory) • Giải tích ngẫu nhiên (Stochastic analysis) Phần trình bày trong tài liệu này không chú trọng đi sâu vào các chứng minh mà nhằm giúp các bạn đọc tiếp cận với những khái niệm mới của toán học như lý thuyết tập mờ, tập thô, các vấn đề về giới hạn trong xác suất. Bên cạnh việc cung cấp những mô hình toán theo định hướng mở (mờ, thô và ngẫu nhiên) chúng tôi còn đề cập đến các công cụ xử lý thực...