Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Ngọc Tín; Đỗ, Văn Tiến (2014)

 • Giáo trình được chia thành 6 chương, cấu trúc thống nhất với nội dung dạy lý thuyết. Mỗi chương được chia làm 3 phần chính (1) giới thiệu, tóm tắt lại nội dung lý thuyết, (2) hướng dẫn thực hành theo nội dung từng chương (3) bài lab để sinh viên tự thực hiện cũng như các câu hỏi liên quan đến kiến thức trong chương. Chương 1: Tổng quan về JEE. Chương 2: Lập trình phía server với Java Servlet Chương 3: Java Server Page và Java Bean Chương 4: Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC Chương 5: Mô hình MVC trong JEE. Chương 6: WebService & EJB.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Đình Huy; Nguyễn, Thanh Thiện; Trần, Đại Dương; Trần, Hoàng Lộc (2019)

 • Tài liệu Hướng dẫn thực hành Cơ sở dữ liệu (CSDL) trình bày các kỹ thuật, công cụ để có thể thao tác với một CSDL quan hệ thông qua hệ quản trị CSDL (DBMS) cụ thể (Microsoft SQL Server), phục vụ cho nhiều môn học nâng cao về CSDL trong những học kỳ kế tiếp. Tài liệu giới thiệu các công cụ trong Microsoft SQL Server, hiện thực được ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL đơn giản và nâng cao trên DBMS, cách khai báo các ràng buộc toàn vẹn trên một quan hệ và trên nhiều quan hệ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Thi Vương; Trần, Anh Dũng; Lê, Minh Trí; Nguyễn, Phương Anh (2014)

 • Bài 1. Windows Presentation Foundation (WPF) Bài 2. Language Integrated Query (LINQ) Bài 3. ADO.NET Bài 4. Windows Communication Foundation (WCF) Bài 5. XNA Bài 6. Silverlight Bài 7. Lập trình ứng dụng trên Windows 8 Bài 8. Testing với Visual Studio

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiển; Hồ, Long Vân; Nguyễn, Thị Ngọc Diễm (2013)

 • Lập trình symbolic là ngành khoa học nghiên cứu và phát triển các giải thuật và chương trình máy tính thực hiện trên các biểu thức toán học và các đối tượng toán học. Lập trình symbolic giúp chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng hơn cho việc lập trình với các đối tượng tính toán trừu tượng trong các hệ thống phức tạp. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng là một ngành khoa học phát triển trong lĩnh vực khoa học máy tính, ngành này đã mang đến nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống. Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo là môn học mang đến cho sinh viên một phương thức lập trình mới, và giúp cho sinh viên có thể tiếp cận sâu hơn các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, có rất nhiều công cụ để phục vụ cho việc lập trình symbolic như: Maple, Mathematica, Matlab, … Tuy nhiên,...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phạm, Thi Vương; Cáp, Phạm Đình Thăng; Hầu, Nguyễn Thành Nam (2014)

 • Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thiết bị di động đã dần trở thành một công cụ thiết yếu. Với ưu thế nhỏ gọn và ngày càng được cải tiến, thiết bị di động đã phục vụ mạnh mẽ cho các hoạt động và nhu cầu của con người. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động đem đến cho con người những phần mềm tiện ích độc đáo và thiết thực. Giáo trình "Hướng dẫn thực hành lập trình trên thiết bị di động" được biên soạn nhằm giới thiệu cho sinh viên về các vấn đề và kỹ thuật lập trình trên thiết bị di động. Sinh viên sẽ được học tập và làm quen với các ngôn ngữ lập trình được sử dụng và các phương pháp lập trên thiết bị di động. Giáo trình được biên soạn với sáu bài hướng dẫn chi tiết: BÀI 1: HELLO WINDOWS PHONE BÀI 2: CÁC B...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Đại Dương (2021)

 • Nội dung của tài liệu gồm 6 bài thực hành và 3 phụ lục: • Bài 1: Làm quen công cụ thực hành. • Bài 2: Đại số Boolean. • Bài 3: Thiết kế mạch tổ hợp. • Bài 4: Thiết kế phân cấp. • Bài 5: Flipflop và thanh ghi. • Bài 6: Thiết kế bộ đếm đồng bộ. • Phụ lục A: Giới thiệu Altera DE2 Board. • Phụ lục B: Thông tin, dữ liệu và tín hiệu. • Phụ lục C: Bộ giải mã LED 7 đoạn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Đại Dương (2021)

 • Tài liệu được chia thành 6 bài, trong đó có 1 bài giới thiệu về ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog và 5 bài hướng dẫn thực hành các nội dung chính của môn học Thiết kế Luận lý Số: • Bài 1. Giới thiệu Verilog HDL. • Bài 2. Thiết kế máy trạng thái. • Bài 3. Thiết kế các thành phần của khối dữ liệu. • Bài 4. Thiết kế khối dữ liệu. • Bài 5. Thiết kế khối điều khiển. • Bài 6. Thiết kế bộ vi xử lý RISC.