Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn (2016)

 • Các hệ cơ sở tri thức (HCSTT), hệ chuyên gia (HCG), các hệ giải vấn đề hay bài toán thông minh (HGVĐTM) ngày càng có tầm ứng dụng thực tế trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người. Về mặt kiến trúc các hệ thống này gồm nhiều thành phần như cơ sở tri thức, bộ suy diễn, giao diện, bộ giải thích, bộ quản lý tri thức. Hai thành phần trung tâm của các hệ thống này là cơ sở tri thức (CSTT) và bộ suy diễn (BSD). Cơ sở tri thức lưu trữ phần kiến thức của miền tri thức ứng dụng bao gồm những thành phần khá trừu tượng và phức tạp như các khái niệm với những liên hệ cơ bản trên các khái niệm, các quan hệ khác trên các khái niệm, các toán tử, các hàm, các sự kiện và các luật. Những mối liên hệ trên các thành phần tri thức rất đa dạng và phức tạp. Bộ suy diễn thực hiện việc “suy luận” g...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Thanh Nguyên; Hầu, Vũ Thành Nam (2013)

 • Hiện này với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống máy tính, nhu cầu đặc tả hệ thống trong các giai đoạn phát triển phần mềm càng được tăng cường. Bởi vì ngoài lợi ích mô tả hệ thống, các đặc tả còn giúp cho các người quản trị dự án có thể phát hiện sớm các lỗi trong hệ thống. Từ đó giúp giảm thiểu chi phí xây dựng và phát triển hệ thống hay phần mềm trong các giai đoạn sau của dự án. Giáo trình đặc tả hình thức cung cấp cho sinh viên các cơ sở toán học và các phương pháp đặc tả hình thức, ứng dụng đặc tả trong công nghệ phần mềm. Sinh viên được làm quen với hai ngôn ngữ đặc tả quen thuộc nhất là VDM và Z. Ngoài ra giáo trình còn cung cấp phần kiến thức về phương pháp kiểm chứng và chứng minh tính đúng đắn của đặc tả hàm và luật suy diễn.

 • -


 • Authors: Lê, Trung Quân; Huỳnh, Văn Đặng; Nguyễn, Khánh Thuật (2021)

 • Cuốn sách gồm có 8 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về công nghệ IoTs. Chương 2 trình bày về các lĩnh vực ứng dụng IoTs, trong đó có một số ứng dụng được triển khai trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp.HCM. Chương 3 trình bày về các bộ giao thức mạng IoTs. Chương 4 trình bày về các nền tảng phần cứng và phần mềm mã nguồn mở IoTs phổ dụng. Chương 5 giới thiệu về các nền tảng điện toán đám mây (cloud computing), tính toán cận biên (edge computing), cũng như khả năng phối hợp với công nghệ IoTs trong kiến trúc N-Tier để phát triển các giải pháp và ứng dụng IoTs. Kiến trúc mạng do chúng tôi phát triển IoTs network testbed được giới thiệu để minh họa. Chương 6 trình bày về quản lý ngữ cảnh thông minh trong các ứng dụng và giải pháp Io...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Cao, Thanh Tình; Hà, Mạnh Linh; Lê, Hoàng Tuấn; Lê, Huỳnh Mỹ Vân (2019)

 • Nội dung chính của giáo trình này bao gồm 7 chương, như sau: • Chương 1: Ma trận – định thức; • Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính; • Chương 3: Không gian véc tơ; • Chương 4: Ánh xạ tuyến tính; • Chương 5: Không gian Euclide; • Chương 6: Chéo hóa ma trận; • Chương 7: Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Đức Lung; Trần, Ngọc Đức (2016)

 • Hệ thống nhúng là nền tảng cho rất nhiều thiết bị thông minh ngày nay. Với nền tảng là các vi xử lý và vi điều khiển, hệ thống nhúng cung cấp cho các nhà thiết kế các công cụ để thiết kế nên các sản phẩm đa dạng đáp ứng cho nhu cầu của con người. Tuy nhiên việc nghiên cứu và học môn học này ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Sinh viên đa phần khi tiếp xúc với nó vẫn còn tư tưởng e ngại vì hầu hết tài liệu tiếng Việt viết còn hạn chế và rất nhiều tài liệu hiện có bằng tiếng Anh. Do đó, việc tổng hợp các kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng dưới dạng giáo trình Tiếng Việt là một việc làm cần thiết.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Phúc (2016)

 • Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Chương 2: TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP Chương 3: DÃY PHỔ BIẾN Chương 4: PHÂN LỚP DỮ LIỆU Chương 5: LÝ THUYẾT TẬP THÔ Chương 6: GOM CỤM DỮ LIỆU Chương 7: KHAI PHÁ VĂN BẢN Chương 8: KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG SQL 2000 Chương 9: PHẦN MỀM WEKA HỖ TRỢ KHAI THÁC DỮ LIỆU

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lâm, Đức Khải; Nguyễn, Thanh Thiện (2019)

 • Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: giới thiệu về thiết bị di động Chương 2: tổng quan về lập trình nhúng trên thiết bị di động Chương 3: cấu trúc vi xử lý arm Chương 4: lập trình ngoại vi Chương 5: hệ điều hành thời gian thực Chương 6: mã hóa và bảo vệ thông tin trên arm Chương 7: tối ưu chương trình nhúng Chương 8: arduino Chương 9: raspberry pi

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Đức Anh Vũ; Hồ, Thị Kim Hoàng (2015)

 • Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương: - Chương 1: Các khái niệm về điện - Chương 2: Khái niệm cơ bản về mạch điện - Chương 3: Mạch xác lập điều hòa - Chương 4: Các phương pháp phân tích mạch - Chương 5: Mạch ba pha - Chương 6: Mạnghai cửa

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng (2015)

 • Nội dung giáo trình tập trung vào một số vấn đề cơ sở có tính chất nền tảng của Ngôn ngữ học máy tính. Giáo trình được tôi trình bày theo phương pháp chú trọng đồng thời đến cả hai khía cạnh: giảng dạy kiến thức lý thuyết và truyền đạt kỹ năng chuyên môn cho sinh viên. Mặc dù đây là giáo trình nhập môn về Ngôn ngữ học máy tính cho sinh viên chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở bậc đại học nhưng quyển sách này hoàn toàn có thể được sử dụng như một tài liệu học thuật hữu ích cho mọi độc giả có quan tâm đến chuyên ngành này.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Mai, Tiến Dũng; Huỳnh, Thị Thanh Thương; Nguyễn, Thanh Sơn; Nguyễn, Bích Vân; Phạm, Nguyễn Trường An (2021)

 • Giáo trình Nhập môn lập trình được biên soạn dựa theo đề cương của môn học Nhập môn lập trình đang được giảng dạy tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM. Giáo trình cung cấp một số kiến thức về chương trình máy tính, cách giải quyết bài toán trên máy tính và các kỹ thuật lập trình cơ bản. Các ví dụ minh họa và chương trình được viết bằng ngôn ngữ C/C++, đây là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến hiện nay. Các ví dụ minh họa được giải thích chi tiết nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phương pháp xây dựng chương trình dựa trên lời giải của bài toán và cách thức vận hành của chương trình khi được thực thi trên máy tính.