Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Hải Bằng (2005)

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 2 là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Với phương châm xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình này được dùng kèm giáo trình điện tử trên đĩa CD trong đó có thêm phần trình bày của giảng viên, các bài tập và phần đọc thêm nhằm phục vụ việc giảng dạy và học tập môn Cấu trúc dữ liệu 2 qua mạng tin học viễn thông

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Trịnh, Quốc Sơn (2015)

 • Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tham khảo khá nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bao gồm 6 chương, tập trung các vấn đề cốt lõi nhất để sinh viên nắm được các kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đây là hai thành phần quan trọng trong xây dựng một chương trình máy tinh để giải quyết các bài toán thực tế.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Hạnh Nhi; Dương, Anh Đức (2005)

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành CNTT. Phương châm là xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên.